ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Olga Semenova

Анотація


У статті зосереджено увагу на важливості соціокультурного аспекту у процесі вивчення іноземних мов. На основі аналізу наукових джерел автором розкрито сутність терміну “соціокультурна компетенція” та підкреслено необхідність залучення всіх компонентів соціокультурної компетенції у навчальному процесі. Зазначено, що у структурному плані соціокультурна компетенція є комплексним явищем і включає в себе набір компонентів, які відносяться до різноманітних категорій: лінгвокраїнознавчий, соціально-психологічний, культуро­логічний компоненти. Стисло описано основні фактори впливу на формування та розвиток соціокультурної компетенції.

Наголошується на доцільності культурологічної спрямованості навчання іноземним мовам. Подальше вивчення запропонованої теми стане корисним у пошуку нових, більш ефективних методів навчання іноземним мовам.

Ключові слова: компетентність, соціокультурна компетенція, міжкультурна комунікація, культурологічна спрямованість, лінгвістична компетенція.


Посилання


Колшанский Г. В. Лингвокоммуникативные аспекты речевого общения / Геннадий Викторович Колшанский // Иностр. языки в школе. – 1985. – № 1. – С. 15–20.

Токменко О. П. Деякі аспекти соціолінгвістичної компетенції // Олег Петрович Токменко // Англійська мова та література. – 2010. – № 19-21. – С. 23–25.

Modern Languages: learning, teaching, assessment. A common European framework of reference (2000) : Strasbourg, Council of Europe // www.coe.int/lang.

Strategies in language learning and use (1996) : Stasbourg, Council of Europe Publishing // http:/www.eduhi.at.

Tomalin B. Cultural awareness / B. Tomalin, S. Stemplesky. – Oxford : Oxford University Press, 1993. – 160 p.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.