ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ

Iryna Skomorovska

Анотація


У статті розкрито сутність понять “традиційне навчання”, “інноваційне навчання”, “освітні інновації”. Встановлено, що освітні інновації в системі вищої освіти можуть реалізовуватися у змісті освіти; формах, методах, технологіях процесу навчання і виховання; системі управління освітою. При підготовці педагогічних кадрів у ВНЗ доцільно проводити такі види лекцій, як лекцію-візуалізацію, лекцію із заздалегідь запланованими помилками, лекцію прес-конференцію тощо.

Ключові слова: інноваційні технології, традиційне навчання, дошкільна освіта, лекція,семінарське заняття, ігрові технології.


Посилання


Балаєва К. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Балаєва Катерина Сергіївна ; ДВНЗ “Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 2015. – 22 с.

Бєлєнька Г. В. Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання: монографія / Г. В. Бєлєнька. – К. : Світич, 2006. – 304 с.

Бєрдєннікова Н. Г. Організаційне і методичне забезпечення навчального процесу у ВНЗ / Н. Г. Бєрдєннікова, В. І. Меденцев, Н. І. Панов. – СПб. : Д. А. Р. К., 2006. – 208 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська. – Київ, 2004. – 352 с.

Лах М. Формування готовності майбутніх педагогів до впровадження інноваційних технологій навчання дітей старшого дошкільного віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Лах Мар’яна Романівна ; ДВНЗ “Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 2016. – 22 с.

Лисенко Н. В. Актуальні напрями удосконалення змісту професійної підготовки майбутніх педагогів ДНЗ: соціальне замовлення сьогодення / Неллі Лисенко // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол.ред. І.М.Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2012. – Вип. 13. – С.186-192.

Педагогіка вищої школи: Підручник / за ред. Л. В. Чернілевського. – Вінниця, 2010. – 408 с.

Химинець В. Інноваційна освітня діяльність / В. Химинець. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 360 с.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована