ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Irina Kharashchuk

Анотація


У статті розкрито концепт поняття “професійна компетентність”, виокремлено основні аспекти процесу формування професійної компетентності майбутніх фахівців медичної галузі; проаналізовано стан означеної проблеми на сучасному етапі; визначено шляхи підвищення якості підготовки студентів.

Автор наголошує на потребі перегляду основних шляхів підготовки компе­тентного медичного працівника, акцентує увагу на основних напрямах розвитку вищої освіти країн Європейського Союзу, накреслює орієнтири теоретичної та практичної роботи з майбутніми фахівцями.

Ключові слова: професіоналізм, компетентність, професійна компетентність, мобільність, самореалізація.


Посилання


Закон України “Про освіту” 2017р./ Ел. носії: http://osvita.ua/legislation/law/2231/

Маркова А. Психология профессионализма/А.Маркова. – М.: МГФ “Знание”, 1996. – 34 с.

Радзієвська І., Джулай О. Комплексний підхід до формування професійної компетентності майбутніх медичних фахівців./ І. Радзієвська, О. Джулай – Вісник Черкаського університету. – 2012. – № 19. – С.76 – 81.

Тетяна Кравцова. Формування професійної компетентності майбутніх молодших медичних працівників засобами проблемно-модульного навчання/Кравцова Тетяна//Наукові записки КДПУ ім. Винниченка: Серія: Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 120. – с. 208 – 211.

UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)1999/Statistical Yearbook 1999. Paris.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована