СУЧАСНІ ПІДХОДИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Svitlana Chupakhina

Анотація


В статті проаналізовано сучасні підходи у підготовці вчителів до інклюзивного навчання. Обґрунтовано методичну компетентності, як здатність до методичної діяльності. Методична компетентність в дослідженнях визначається як загальна компетентність педагога, яка включає інтегральну властивість особистості, харак­теризує здатність виконувати методичні професійні спеціальні функції у роботі з дітьми з ООП. Охарактеризовано структуру методичної компетентності, як корек­ційну спрямованість в методичній діяльності педагога через конкретний навчальний предмет, педагогічні концепції, позиції, принципи, технології тощо сучасної спеціальної освіти, які сприяють вмінню підбирати та використовувати найефективніші форми і методи взаємодії педагога і дитини з ООП, враховуючи сучасні підходи до педагогічної діяльності. Доведено, що процесуальний підхід методичної компетентності передбачає методичні дії в теоретичному й практичному аспектах.

Ключові слова: освітня інтеграція, інклюзивне навчання, діти з особливими освітніми потребами, фахова підготовка, компетентнісний підхід, методична компетентність.


Посилання


Електронний ресурс: Веб-сайт Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) рубрика “Освіта дітей з особливими потребами”.

Колупаєва А.А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання: наук.-метод. посіб. /А.А.Колупаєва, Л.О. Савчук // – К.: Наук. світ, 2010. – С. 44–63.

Сварник М. Інклюзивна освіта в Україні: попередній аналіз ситуації / М.Сваринк // Інклюзивна освіта. Збірник матеріалів проекту. – К.: 2013 – 14с.

Формування готовності педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання: тематичний збірник праць /упоряд. А.А.Волосюк, Н.А.Басараба, С.С.Козловська; за заг. редакцією А.О.Лавренчука // – Рівне: РОІППО, 2014. –343 с.

Шнайдер В.І., Кулик О.О., Фінько Г.М. Організація індивідуального навчання (Методичні рекомендації на допомогу педагогам ЗОШ та спеціальних закладів, реабілітаційних центрів, фахівцям психологомедико-педагогічних консультацій, педагогам, психологам, батькам) / В.І.Шнайдер, О.О.Кулик, Г.М.Фінько // – Кам’янець-Подільський, “Абетка-Нова”, 2007. – 148с.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.