ВИХОВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ – ІМПЕРАТИВ ЧАСУ

Hryhoriy Vasyanovych

Анотація


У статті обґрунтовано ідею необхідності виховання політичної культури у майбутніх офіцерів Збройних Сил України. Охарактеризовано основні симптомо­комплекси якостей політичної культури – політична компетентність; політична ідентичність; політична активність та ініціативність; політична позиційність; окреслено шляхи реалізації політичної культури майбутнього офіцера на практиці.

Ключові слова: політична культура майбутнього офіцера Збройних сил України, курсанти вищих військових навчальних закладів, політична компетентність; політична ідентичність; політична активність та ініціативність; політична позиційність особистісної політичної культури майбутнього офіцера.


Посилання


Политическая культура / Политология : Энциклопедический словарь // Общ. ред. и сост. Ю. Аверьянов. – М. : Изд. Моск. коммерч. ун-та, 1993. – С. 264–266.

Федірко І. Політична культура / І. Федірко // Політологія. Навчально-методичний комплекс : gідручник – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – С. 365–372.

Франкл В. Человек в поисках смысла. Сборник : Пер. с англ. и нем. / Общ. ред. Л. Гозмана и Д. Леонтьева ; вступ. cт. Д. Леонтьева. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с.

Васянович Г. Із штольні серця / Г. Васянович. – Львів : Норма, 2015. – 316 с.

Філіпчук Г. “Духа не вгашайте”! Публіцистика / Г. Філіпчук . – К. : Вид. товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка, 2014. – 74 с.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.