ПАТРОНАТ ЯК КОМПОНЕНТ СІМЕЙНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН

Halyna Halushchak

Анотація


У статті на основі вітчизняних досліджень проаналізовано компоненти сімейних взаємовідносин: об’єкти відносин, відносини цих об’єктів, основа відносин, матері­альний фон відносин, результат відносин. В основі сімейних відносин (за В. Костівим) виокремлено: шлюб, кровну спорідненість, усиновлення, опіку, свояцтво. Подається визначення поняття сім’я та наводиться типологія нуклеарних сімей (за В. Костівим). Обгрунтовується необхідність включення в основу сімейних відносин такого її компоненту, як патронат.

Ключові слова: сім’я, сімейні взаємовідносини, компоненти сімейних взаємо­відносин – шлюб, кровна спорідненість, свояцтво, усиновлення, опіка, патронат.


Посилання


Антонов А. Социология семьи / А. Антонов, В. Медков // Социология семьи. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1996. – 304 с.

Ковбас Б. Родинна педагогіка: в 3-х т. – Т.1 : Основи родинних взаємовідносин / Б. Ковбас, В. Костів. – Івано-Франківськ, 2006. – 288 с.

Костив В. Нравственное вопистание подростков из неполных семей : дис. … канд. пед. наук / 13.00.01 ; В. Костив. – М., 1987. – 230 с.

Свидерский В. Новые философские аспекты элементно-структурных отношений / В. Свидерский, Р. Зобов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1970. – 128 с.

Фуштей Л. Історія становлення патронатних відносин в Україні / Л. Фуштей // Освітній простір України : науковий журнал ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – 2015. – Вип. 6. – С. 18–27.

Харчев А. Брак и семья в ССР. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Мысль, 1979. – 367 с.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.