ПЕДАГОГІЧНЕ КЕРІВНИЦТВО РОЛЬОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Nataliia Zakharasevych

Анотація


Стаття присвячена проблемі визначення ролі педагога у розвитку рольової діяльності дітей дошкільного віку. Автором наведено визначення поняття “рольова діяльність дітей дошкільного віку” та виокремлено особливості її розвитку упродовж дошкільного дитинства. Проаналізовано особливості педагогічного керівництва рольо­вою діяльністю дошкільників. Визначальними у цьому процесі є особистісна орієнтація та партнерські взаємини між педагогом і дитиною, опора на загально педагогічні принципи й урахування вікових аспектів розвитку компонентів рольової діяльності.

Ключові слова: рольова діяльність, дошкільне дитинство, педагогічне керівництво.


Посилання


Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш; Авт. кол-в: Бо-гуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. та ін. ― К.: Видавництво, 2012. – 26 с.

Виховуємо базові якості особистості старшого дошкільника в умовах ДНЗ : метод. посіб. / Г. В. Бєлєнька, Н. В. Гавриш, В. В. Маршицька, С. А. Васильєва, С. П. Нечай; ред.: Н. В. Гавриш; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Харків : Друк. Мадрид, 2015. – 220 c.

Долинна О. Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі [Текст] / О. Долинна, О. Низковська // Дошкільне виховання : науково-метод. журн. – 2010. – N 10. – С. 7-15.

Лисенко Н. В. Педагогіка українського дошкілля : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: У 2-х ч. Ч. 1 / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста. – К. : Вища шк., 2006. – 304 c.

Лохвицька Л. В. Програма з морального виховання дітей дошкільного віку “Скарбниця моралі” / Л. В. Лохвицька. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 128 с.

Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.І.Поніманська. – К. : Академвидав, 2006. – 456 с.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована