СУСПІЛЬНИЙ, ПЕДАГОГІЧНИЙ І СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАКОНИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЇЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Volodymyr Kostiv

Анотація


У статті охарактеризовано суспільний, педагогічний та синергетичний закони соціального розвитку особистості; обгрунтовано структуру громадянської кукльтури особи, окреслено динаміку функціонування механізму внтурішньої ціннісно-смислової регуляції громадянської поведінки особистості

Ключові слова: суспільний, педагогічний та синергетичний закони соціального розвитку особистості; структура громадянської культури особи, дія механізму внутрішньої ціннісно-смислової регуляції громадянської поведінки особистості, принципи соціального виховання особистості.


Посилання


Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения / Пер. с фр. М. Кириченко ; науч. ред. М. Черныш. – М. : Аспект Пресс, 1998. – 284 с.

Дерев’янко Н. Формування громадянської культури особистості школяра / Н. Дерев’янко, В.Костів ; за ред. В. Костіва. – К. : ТОВ “Праймдрук”, 2011. – 352 с.

Костів В. Закони соціального розвитку особистості (на прикладі формування громадянської культури особи) / В. Костів // Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців : матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. В. Козубовської, Ф. Шандора. – Ужгород, 2016. – С. 93–95.

Костів В. Суспільний, педагогічний та синергетичний закони соціального розвитку особистості у системно-синергетичні й парадигмі / В. Костів. Формування громадянської культури особистості (системно-синергетичний підхід) : монографія. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – С. 236–248.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.