ДИЗАЙН-МИСТЕЦТВО В СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Liu Sin

Анотація


У даній статті вперше розкрито деякі педагогічні аспекти виховної позанавчальної роботи з використанням дизайн-мистецтва. Представлено загальний опис можливості і доцільності реалізації педагогічних завдань дизайнерської діяльності, яка включає особливі функції актуалізації інтересу в студентів до виховної роботи та реалізації творчих потреб. Доведено, що органічне поєднання в соціально-виховному процесі одного із видів мистецтва – дизайну і формування соціальної особистості студента сприяють як особистій орієнтації студентів освітнього середовищі, так і професійній орієнтації, що реалізується в діяльності майбутнього педагога-організатора, котрий володіє мистецтвом дизайну як засобом педагогічного впливу на особистість студента.

Ключові слова: соціальне виховання, соціально-виховна діяльність, дизайн-мистецтво, дизайнерська діяльність, позааудиторна робота, майбутній педагог-організатор.


Посилання


Бех І. Д. Виховання особистості. Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: [навч.-метод. видання]: у 2-х кн.. – К.: Либідь, 2003. – Кн.1. – 280с.

Вайнола Р.Х. Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соц..педаг. в процесі профес. Підготовки: дис. …доктора пед.. наук: 13.00.04/ Р.Х. Вайнола – К., 2009. – 548 с.

Горбенко, С. С. Гуманістичні тенденції в розвитку музичної освіти на початку ХХ ст. / С.С. Горбенко. – С .138-141

Козлова Е.В. Педагогіческие условия соціального воспитания школьников во внеучебной деятельності: дис. … канд. пед. наук.: 13.00.01

Лисовський В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи Росии: Уч. пособие. – С-Пб.: С-Пб ГУП, 2000. – 519 с.

Попова В. И. Внеаудиторная деятельность как социально-педагогическая среда образования студентов // Вестник Оренбургского Государственного университета. 2003. №4. С. 119-123.

Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические рекомендации / под. ред. Е. Н. Степанова. – М.: ТЦ “Сфера”, 2001. – 28 с.

Левин В.А. Воспитание творчества / В.А.Левин. – Томск: Пеленг, 1992. – 55с.

Рижова І.С. Дизайн як фактор гармонізації відносин суспільств і особистості: методологічні засади: Автореф. дис. … канд. філософ. наук: 09.00.03 / І.С Рижова . – Київ, 2008. – 30 с.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована