ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ ЗОРУ: ПІДГОТОВКА ДО ШКОЛИ

Anna Maletska, Svitlana Chupakhina

Анотація


В статті проаналізовано проблеми розвитку та навчання дітей дошкільного віку з вадами зору. Обґрунтовано необхідність підготовки таких дітей до навчання у школі та умови забезпечення процесу навчання, виховання, корекції первинних і вторинних відхилень у розвитку вихованців з порушеннями зору, розвиток збережених аналіза­торів, формування корекційно-компенсаторних навичок, що сприяють соціальній адап­тації дітей у суспільство.

Ключові слова: діти з порушенням зору, корекційно-розвиткові заняття, корекції зорового сприймання, дезадаптація, компенсація.


Посилання


Боднар В. Модернізація галузі “Спеціальна освіта”: Уроки на майбутнє / В. Боднар // Дефектологія. – 2004. –№4. – С. 2-4

Власова О. Провідні чинники розвитку соціального потенціалу особистості / О.Власова // Соціальна психологія. – 2001. – №2. – С. 55-64

Волкова Н. Педагогіка для студентів ВНЗ / Н. Волкова // – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576с.

Даніелс Е., Стаффорд К. Залучення дітей з особливими потребами до системи загальноосвітніх класів / Е. Даніелс, К. Стаффорд // – Україна, Львів, Товариство “Надія”, 2000 – 256с.

Єрмакова Б. Соціальне виховання і розвиток особистості дошкільника / Б. Єрмакова // Обрії. Науково-педагогічний журнал – 2008. – №1(12). – С. 74-78

Єрмаков В.П., Якунін Г.А. Розвиток, навчання і виховання дітей з порушеннями зору / В.П.Єрмаков, Г.А. Якунін // – М., 1990. – 20с.

Карпенчук С. Теорія і методика виховання: Навч. Посібник / С.Карпенчук // – К.: Вища школа,1997. – 304с.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.