МОТИВАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Tamara Marchii-Dmytrash

Анотація


У статті обґрунтовано місце мотивації у формуванні інтересу молодших школярів до іншомовної комунікативної діяльності. Визначено, що одним із  ефективних засобів формування мотивації та організації іншомовної діяльності в початковій школі є дидактична гра. Конкретизовано зміст поняття “іншомовна комунікативна діяльність”. Наведено зразки психокорекційних і комунікативно-ігрових вправ, які сприяли б формуванню інтересу до комунікативної іншомовної діяльності.

Ключові слова: інтерес, мотив, мотивація, іноземна мова, початкова школа, іншомовна комунікативна діяльність, вчитель іноземної мови, молодші школярі.

Посилання


Білоножко Н. Розвиваючий аспект раннього шкільного навчання англійської мови / Н. Білоножко, Н. Бражник // Іноземні мови. – 2002. –№ 3. – С. 31–35.

Казанічер О. Ігри для ознайомлення з алфавітом англійської мови / О. Казанічер // Початкова школа. – 2006. – № 12. – С. 18.

Кукуленко-Лук’янець І. Особистісно-креативний підхід у навчанні іноземної мови / Кукуленко-Лук’янець І. – Черкаси : Видавець Ю. Чабаненко, 2004. – 210 с.

Маркова В. Мотивація англомовної комунікативної діяльності молодших школярів за допомогою фонетичних та лексичних ігор / В. Маркова // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 4 (44). – С. 237–243.

Назарчук А. Формування мотивації та інтересу до вивчення англійської мови на початковому етапі навчання / А. Назарчук, Т. Желіхівська // Педагогічний дискурс. – 2012. – № 11. – С. 202 – 206.

Пальчевський С. Педагогіка / Пальчевський С. – К. : Каравела, 2008. – 496 с.

Роман С. Методика навчання англійської мови у початковій школі : навч. посібник / Роман С. – К. : Ленвіт, 2005. – 208 с.

Савченко О. Дидактика початкової школи : підруч. [для студ. пед. факульт.] / Савченко О. – К. : Генеза, 2002. – 368 с.

Чернякова О. Вивчення англійської мови через гру / О. Чернякова // Початкова школа. – 2002. – № 4. – С. 24–26.

Ярошенко О. Педагогічні основи групової навчальної діяльності школярів (на матеріалі вивчення хімії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13. 00. 01 “Теорія та історія педагогіки”; 13.00.02 “Теорія та методика навчання (хімії)” / О. Ярошенко. – К., 1998. – 33 с.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.