ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Natalia Matveeva

Анотація


У статті подано зміст поняття “інклюзивна освіта”; проаналізовано та визначено суть “медичної” та “соціальної” її моделей. Автор акцентує увагу на соціальному аспекті інклюзії, виокремлює значення соціуму у визначенні місця особистості у житті суспільства, її соціалізації та подальшій самореалізації; розкриває суть проблем, що мають місце на практиці;  наголошує на шляхах подолання різних недоліків та упущень у процесі соціальної та освітньої інклюзії.

Ключові слова: соціальне становлення, соціальні ролі, соціальні знання, соціальна стійкість, соціалізація, самореалізація.

Посилання


Закусило О. Ю. Прикладні аспекти соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей з особливими потребами/О. Ю. Закусило, Н. В. Вільхова-Марчук//Сучасні проблеми навчання, виховання та інклюзії людей з особливими потребами. – Розділ I. – С. 76–82.

Інклюзивна освіта/Г.Ю.Кравченко, Г.О.Сіліна. – Х.: Вид-во “Ранок”, 2014. – 144 с.

Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р. (редакція зі змінами, схваленими резолюцією 50/155 Генеральної Асамблеї ООН від 21 грудня 1995 року)/Ел. Ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021

Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві): Навч. посібн. для вищ. навч. закладів/О.Л.Кононко. – К., 1998. – 255 с.

Литовченко О.В. Соціальне становлення особистості: соціально-педагогічний потенціал позашкільних навчальних закладів/О.В.Литовченко//Практична психологія та соціальна робота. – № 12, 2011. – С. 50 – 54.

Оксана Волошин. Робота з дітьми з особливими освітніми потребами/Волошин Оксана//Психолог. – № 7-8 (559-560), квітень 2015. – С. 71 – 76.

Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. – Саламанка. Испания, 7 – 10 июля 1994. – К., 2000.

UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) in 1999 / Statistical Yearbook 1999. Paris.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована