УДОСКОНАЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ США

Natalia Bidyuk, Alyona Nakonechna

Анотація


У статті розглянуто напрями удосконалення організації самостійної роботи студентів-перекладачів на основі вивчення американського досвіду. У процесі дослідження проаналізовано різні моделі професійної компетентності перекладача. Ознайомились з веденням перекладацького бізнесу у США та програмами для його здійснення з допомогою комп’ютера, а саме так звані САТ технології. Не менш важливим складником навчального середовища для студентів є кадрові ресурси, тобто викладач як педагог, помічник, що супроводжує студента у процесі його самостійної роботи. Саме тому, доцільним при організації самостійної роботи студентів-перекладачів потрібно акцентування уваги на формуванні самостійності студентів та здатності до самоосвіти протягом усього професійного життя.

Ключові слова: студенти-перекладачі, освіта, США, самостійна робота.


Посилання


Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

Скиба, К. М. Система вищої освіти США: перспективний досвід для України Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 25 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка; редкол.: О.І.Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, Серія: Педагогічні науки; Вип. 25. – 2014. – С. 5-13.

Сулим-Карлір І. Ф. Організація самостійного позааудиторної роботи студентів педагогічних коледжів США : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Ірина Федорівна Сулим-Карлір ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – 20 с.

Bar R.B. From Teaching to Learing. A New Paradigm for Undergraduate Education / R. B. Bar, J. Tagg // Change. – 1995. – November – December. – P. 13-25.

Building a translation competence model / PACTE group // Triangulating translation: Perspectives in process oriented research. – Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 2003. – P. 43–66.

Gopferich, S. “Towards a Model of Translation Competence and its Acquisition: the Longitudinal Study TransComp.” Behind the Mind: Methods, Models and Results in Translation Process Research. Ed. Susanne Gopferich, Arnt Lykke Jakobsen and Inger M. Mees. Copenhagen: Samfundslitteratur, 2009. – P. 12-37.

Preparing for the Future of Translation: 4 Steps to Incorporating CAT-tools Accessed from: https://www.masterword.com/blog/preparing-for-the-future-of-translation-4-steps-to-incorporating-cat-tools/ .

Pym A. (2005) Training translators – ten recurrent naiveties Accessed from: http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/training/10_naivetes.pdf.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована