СУЧАСНА ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: ШЛЯХ ВІД ТРАДИЦІЙ – ДО ІННОВАЦІЙ

Nelly Lysenko

Анотація


Актуальність сучасних підходів до проекологічної освіти зумовлює сучасний стан природного довкілля. Традиційно її розглядають у руслі завдань ознайомлення дітей з природою. Основи екологічної спрямованості змісту знань про живу і неживу природу закладені у працях відомих педагогів – представників європейських освітніх систем: Я.А.Коменський, Ф.Фребель, С.Френе, а також послідовників їхніх ідей в Україні: С.Русова, В.Сухомлинський, К.Ушинський та ін. Спираючись на наукові підходи біологів, екологів, фахівців у галузі охорони природи для дітей дошкільного віку рекомендовані знання, які доступні для їхнього сприйняття. Це знання про атмосферу, ґрунти, води, рослин і тварин та ін. включно із процесами, які у них відбуваються. Відповідно природне довкілля постає перед дошкільником як цілісне і неподільне з яким людина взаємодіє, пізнає і охороняє. Природа є її житлом, їжею, одягом, натхненням для творчості і діяльності. Згубний вплив на рослини, тварини, озера і ріки обмежує позитивний і об’єктивний погляд у майбутнє.

Відповідно проекологічну освіту слід розпочинати змалку для того, щоб кожна дитина оволоділа не лише знаннями про природу, а й  практичними навичками її охорони.

Зміст проекологічної освіти є досить багатогранним і різностороннім, отож дітям її визначають як знання про світ, у якому вони живуть; про повітря, яким вони дихають; про їжу, якою вони харчуються; про оточення дорослих і однолітків, з якими вони спілкуються; про стиль життя їхньої сім’ї і родини.

Новітні освітні технології передбачають неподільну єдність між науковими знаннями та виховними цілями, які вони реалізують. Відповідно вони взмозі змінювати стиль і якість життя дітей та їхніх батьків. Проекологічна освіта опирається на наукові основи організації керівництва нею у закладах дошкільної освіти та на принципи дошкільної дидактики. Її зміст може бути зреалізований у різних формах.

У статті наведено приклад організації зеленого дошкілля у Республіці Польща в руслі ініціатив Міжнародної фундації прихильників природи “Children and Nature Network”. Практика зеленого (лісового) дитячого садка спрямована на максимальне залучення дітей до використання проектних методів пошуково-дослідницької діяльності у пізнанні природного довкілля. Такі методи покликані забезпечити дітям широкий обсяг інформації як основи їх проекологічної освіти. Досвід колег із Республіки Польща спонукає теоретиків і практиків дошкільної освіти до активних пошуків форм співпраці.

Ключові слова: природа, довкілля, екологічна освіта, активні форми навчання, “зелений (лісовий) дитячий садок”.


Посилання


Гаркавенко Р.В. Общая теория отношения общества с природой и глобальная экология // Философские проблемы глобальной экологии.-1987.-№8.-С.34.

Корчак Я. Як любити дитину / Януш Корчак.- К.: Клуб сімейного дозвілля, 2016.- С.73.

Лилиан Дж. Кац Чего мы достигли на сегодняшний день? Анализ современных образовательных программ для детей младшего возраста [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/chego-my-dostigli-na-segodnyashniy-den-analiz-sovreme nnyh-obrazovatelnyh-programm-dlya-detey-mladshego-vozrasta.pdf.

Louv Richard. Last Child In the Woods [Love Richard, Ostatnie dziecko lasu. Jak uchronic nasze dzieci przed zespotem deficytu natury (2014), Grupa Wydawnicza Relacja Sp. Zo.o].

Люблінська Г.О. Дитяча психологія: навч. посібник для студентів педаг.інститутів / Г.О.Люблінська.- К.: Вища школа, 1974.- с.42.

Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям; Павлиська середня школа; Твори для дітей.- 3кн.: Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5т.- К., 1977.- Т.3.- С.7-42.

Френе С. Формування особистості дитини / С.Френе. Избранные педагогические сочинения / Под ред. Б.Л.Вульфсона.- М., 1990.-С.186-197.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.