СУЧАСНА ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: ШЛЯХ ВІД ТРАДИЦІЙ – ДО ІННОВАЦІЙ

Nelly Lysenko

Анотація


Актуальність сучасних підходів до проекологічної освіти зумовлює сучасний стан природного довкілля. Традиційно її розглядають у руслі завдань ознайомлення дітей з природою. Основи екологічної спрямованості змісту знань про живу і неживу природу закладені у працях відомих педагогів – представників європейських освітніх систем: Я.А.Коменський, Ф.Фребель, С.Френе, а також послідовників їхніх ідей в Україні: С.Русова, В.Сухомлинський, К.Ушинський та ін. Спираючись на наукові підходи біологів, екологів, фахівців у галузі охорони природи для дітей дошкільного віку рекомендовані знання, які доступні для їхнього сприйняття. Це знання про атмосферу, ґрунти, води, рослин і тварин та ін. включно із процесами, які у них відбуваються. Відповідно природне довкілля постає перед дошкільником як цілісне і неподільне з яким людина взаємодіє, пізнає і охороняє. Природа є її житлом, їжею, одягом, натхненням для творчості і діяльності. Згубний вплив на рослини, тварини, озера і ріки обмежує позитивний і об’єктивний погляд у майбутнє.

Відповідно проекологічну освіту слід розпочинати змалку для того, щоб кожна дитина оволоділа не лише знаннями про природу, а й  практичними навичками її охорони.

Зміст проекологічної освіти є досить багатогранним і різностороннім, отож дітям її визначають як знання про світ, у якому вони живуть; про повітря, яким вони дихають; про їжу, якою вони харчуються; про оточення дорослих і однолітків, з якими вони спілкуються; про стиль життя їхньої сім’ї і родини.

Новітні освітні технології передбачають неподільну єдність між науковими знаннями та виховними цілями, які вони реалізують. Відповідно вони взмозі змінювати стиль і якість життя дітей та їхніх батьків. Проекологічна освіта опирається на наукові основи організації керівництва нею у закладах дошкільної освіти та на принципи дошкільної дидактики. Її зміст може бути зреалізований у різних формах.

У статті наведено приклад організації зеленого дошкілля у Республіці Польща в руслі ініціатив Міжнародної фундації прихильників природи “Children and Nature Network”. Практика зеленого (лісового) дитячого садка спрямована на максимальне залучення дітей до використання проектних методів пошуково-дослідницької діяльності у пізнанні природного довкілля. Такі методи покликані забезпечити дітям широкий обсяг інформації як основи їх проекологічної освіти. Досвід колег із Республіки Польща спонукає теоретиків і практиків дошкільної освіти до активних пошуків форм співпраці.

Ключові слова: природа, довкілля, екологічна освіта, активні форми навчання, “зелений (лісовий) дитячий садок”.


Посилання


Harkavenko R.V. Obshchaia teoryia otnoshenyia obshchestva s pryrodoi y hlobalnaia ekolohyia // Fylosofskye problemy hlobalnoi ekolohyy.-1987.-№8.-S.34.

Korchak Ya. Yak liubyty dytynu / Yanush Korchak.- K.: Klub simeinoho dozvillia, 2016.- S.73.

Lylyan Dzh. Kats Cheho my dostyhly na sehodniashnyi den? Analyz sovremennykh obrazovatelnykh prohramm dlia detei mladsheho vozrasta [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: https://cyberleninka.ru/article/n/chego-my-dostigli-na-segodnyashniy-den-analiz-sovremennyh-obrazovatelnyh-programm-dlya-detey-mladshego-vozrasta.pdf.

Louv Richard. Last Child In the Woods [Love Richard, Ostatnie dziecko lasu. Jak uchronic nasze dzieci przed zespotem deficytu natury (2014), Grupa Wydawnicza Relacja Sp. Zo.o].

Liublinska H.O. Dytiacha psykholohiia: navch. posibnyk dlia studentiv pedah.instytutiv / H.O.Liublinska.- K.: Vyshcha shkola, 1974.- s.42.

Sukhomlynskyi V.O. Sertse viddaiu ditiam; Pavlyska serednia shkola; Tvory dlia ditei.- 3kn.: Sukhomlynskyi V.O. Vybrani tvory: V 5t.- K., 1977.- T.3.- S.7-42.

Frene S. Formuvannia osobystosti dytyny / S.Frene. Yzbrannye pedahohycheskye sochynenyia / Pod red. B.L.Vulfsona.- M., 1990.-S.186-197.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована