ПРОФЕСІЙНA ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У РЕСПУБЛІЦІ БОЛГАРІЯ

Olga Loboda

Анотація


У статті окреслено структуру системи освіти у Республіці Болгарія, організацію навчання іноземних мов і англійської зокрема. Визначено деякі аспекти мовної політики та її впливу на розвиток сучасної іншомовної освіти Болгарії. Висвітлено особливості системи професійної підготовки педагогів іноземної мови у Болгарії. Схарактеризовано роль Британської Ради в підготовці вчителів іноземних мов. Представлено основні компетентнісні характеристики сучасного європейського вчителя іноземних мов та компоненти початкової шкільної освіти.

Ключові слова: англійська мова; Британська Рада, дошкільний вік; іноземна мова; компетентнісні характеристики; молодший шкільний вік; позитивний досвід; професійна підготовка; Республіка Болгарія; система підготовки педагогів.

Посилання


Baghatomovna Jevropa: tendenciji u polityci i praktyci muljtylinghvizmu v Jevropi (2012), Lenvit,168с.

Key Data on Teaching Languages in School in Europe (2005). Eurydice. Belgium, 109. [Elektronnyj resurs].– Rezhym dostupu: http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/ eurydice///Key_data_languages_EN.pdf

Kuznecova O. Orghanizacija i zmist pidghotovky vykladachiv inozemnykh mov u krajinakh Jevropejsjkogho Sojuzu. [Organization and content of foreign language teachers training in the European Union countries.] [Elektronnyj resurs].– Rezhym dostupu: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/12505/1/Kuznecova_123-126.pdf

Marco Snoek, Anja Swennen & Marcel van der Klink (2011): The quality of teacher educators in the European policy debate: actions and measures to improve the professionalism of teacher educators, Professional Development in Education, 37:5, 651-664 s. [Elektronnyj resurs].– Rezhym dostupu: https://dspace.ou.nl/bitstream/1820/4412/6/Snoek%20Swennen%20Van%20der%20Klink%202011.pdf doi.org/10.1080/19415257.2011.616095.

Osvita v Bolgariji. [Education in Bolgaria] [Elektronnyj resurs].– Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97

Tadejeva M. Suchasnyi dosvid inshomovnoi shkilnoi osvity v Bolharii [Modern experience of foreign language school teaching in Bulgaria]. Naukovi zapysky/ M Tadejeva – Seriia : Pedahohika. – 2010. №3.

Tadejeva M. Suchasni tendenciji rozvytku shkiljnoji inshomovnoji osvity v krajinakh – chlenakh rady Jevropy (porivnjaljnyj analiz) [Contemporary trends in the development of school foreign education in the member countries of the Council of Europe (comparative analysis)], extended abstract of Doctor’s thesis spec.13.00.01 “Zaghaljna pedaghoghika ta istorija pedaghoghiky” / M Tadejeva –Lughansjk, 2011, 40 s.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована