ПРОФЕСІЙНA ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У РЕСПУБЛІЦІ БОЛГАРІЯ

Olga Loboda

Анотація


У статті окреслено структуру системи освіти у Республіці Болгарія, організацію навчання іноземних мов і англійської зокрема. Визначено деякі аспекти мовної політики та її впливу на розвиток сучасної іншомовної освіти Болгарії. Висвітлено особливості системи професійної підготовки педагогів іноземної мови у Болгарії. Схарактеризовано роль Британської Ради в підготовці вчителів іноземних мов. Представлено основні компетентнісні характеристики сучасного європейського вчителя іноземних мов та компоненти початкової шкільної освіти.

Ключові слова: англійська мова; Британська Рада, дошкільний вік; іноземна мова; компетентнісні характеристики; молодший шкільний вік; позитивний досвід; професійна підготовка; Республіка Болгарія; система підготовки педагогів.

Посилання


Багатомовна Європа: тенденції у політиці і практиці мультилінгвізму в Європі. – К. : Ленвіт, 2012. – 168 с.

Key Data on Teaching Languages in School in Europe. Eurydice. Belgium, 2005. – 109p.[Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/ eurydice///Key_data_languages_EN.pdf.

Кузнецова О. Ю. Організація і зміст підготовки викладачів іноземних мов у країнах Європейського Союзу. [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/ bitstream/123456789/12505/1/Kuznecova_123-126.pdf.

Marco Snoek, Anja Swennen & Marcel van der Klink (2011): The quality of teacher educators in the European policy debate: actions and measures to improve the professionalism of teacher educators, Professional Development in Education, 37:5, 651-664 с. [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://dspace.ou.nl/bitstream/1820/4412/6/Snoek%20Swennen%20Van %20der%20Klink%202011.pdfdoi.org/10.1080/19415257.2011.616095.

Освіта в Болгарії. [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/% D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97.

Тадеєва М.І. Сучасний досвід іншомовної шкільної освіти в Болгарїї: Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка/ М. Тадеєва, Серія : педагогіка. – Тернопіль : ТПУ, 2010. – №3. – С. 181-188.

Тадеєва М. І. Сучасні тенденції розвитку шкільної іншомовної освіти в країнах – членах ради Європи (порівняльний аналіз), автореф. дис… докт. пед. наук: спец.13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки”/ М. Тадеєва Луганськ, 2011, 40 с.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.