ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ МАТЕРИНСТВА Й ДИТИНСТВА В УКРАЇНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.

Liudmyla Romanovska

Анотація


У статті проаналізовано напрями формування та реалізації державної політики у сфері соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в Україні у першій половині ХХ ст.

Встановлено, що у першій половині  ХХ ст. в Україні на тлі складного соціально-економічного становища почалося формування державної системи соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в Україні:  РНК УСРР  6 лютого 1919 р. створив Центральну Раду захисту дітей, а 14 червня 1919 р. – Центральну Раду захисту материнства і дитинства, 23 вересня 1921 р.ДСІ, 25 вересня 1921 р. – СПОН НКО На ЦРЗД покладалося виконання завдань, що визначали державний курс у сфері соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства: забезпечення дитині нормальних умов народження; поліпшення дитячого харчування; боротьба з дитячою смертністю; боротьба з дитячою безпритульністю й бездоглядністю та ін.

Впродовж першої половини ХХ ст. урядом було видано низку  законодавчих постанов, що окреслили напрями державної політики у сфері соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства.

Ключові слова: державна політика, материнство, дитинство, Україна.

Посилання


Бєліцька Є. П’ятнадцять років охорони материнства та дитинства на Україні. Київ, 1936. С. 25.

В Україні – понад 73 тисячі дітей-сиріт [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://health.unian.ua/country/1318291-v-ukrajini-ponad-73-tisyachi-ditey-sirit.html

Пащенко В. Ленінське піклування про охорону здоров’я дітей та підлітків. Радянська школа. 1969. № 11. С. 19–20.

Соціяльно-правова охорона дитинства та її завдання : методичний лист. Харків, 1930. С. 13–17.

Справочник по вопросам охраны детства. Изд. 2, доп. М., 1951. Справочник по вопросам охраны детства. Изд. 2, доп. М., 1951. С. 3 – 5

Стинська В. Соціально-педагогічна підтримка материнства й дитинства в Україні (ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія. Івано-Франківськ, 2018. 320 с.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.