ГААЗЬКА КОНВЕНЦІЯ: УСИНОВЛЕННЯ ІНОЗЕМЦЯМИ ДІТЕЙ, ЯКІ Є ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ В РЕАЛІЯХ ТА ПЕРСПЕКТИВАХ

Mariana Shupiana

Анотація


У статті визначено права дитини на сімейне виховання, які порушені  в умовах збройного конфлікту, внаслідок якого підвищився ризик зростання сирітства; розглядається проблема усиновлення іноземцями дітей, які являються громадянами України; обґрунтовано  плюси та мінуси такого усиновлення; проаналізовано Гаазьку Конвенцію “Про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення”, як альтернативу вирішення нагальних питань щодо дітей-сиріт; окреслено основні її цілі та перспективи  для дітей означеної категорії.

Ключові слова: антитерористична операція (АТО), внутрішньо переміщені особи (ВПО), права дитини, виховання, сирітство, усиновлення, Конвенція “Про права дитини”, Гаазька Конвенція “Про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення”.

Посилання


Бабухіна С. Усиновлення дітей іноземцями: плюси і мінуси / С. Бабухіна // День. – 2003.– № 24. – 8 с.

Конвенція “Про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення” від 29 травня 1993 року / [Електронний ресурс]. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ MU93382

Конвенції ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року / [Електронний ресурс]. URL: https://www.unicef.org/ukraine/ukr/ convention_small_final

Конституція України від 28 червня 1996 року / Відомості Верховної Ради України. – 1996р – №30 – С. 141.

Мазур Г.Є. Правові проблеми дітей України в умовах військової агресії / Г.Є. Мазур // Право. – 2015. – №30. – С. 134 – 139.

Опольська Н. Права дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні / Н. Опольська // Право. – 2015 . – №27. – С. 278 – 283.

Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 року / Відомості Верховної Ради України. –2001. – №30. – С. 142.

Сирітству – ні! / Всеукраїнська громадська організація “Магнолія” [Електронний ресурс]. URL: http://magnolia.org.ua-

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. / [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2947-14

Хаустова О.О., Коваленко Н.В. Актуальні проблеми життя і порушення психічного здоров’я внутрішньо переміщених осіб / О.О. Хаустова, Н.В. Коваленко // Архів психіатрії. – 2015. – № 2 (81). – С. 42- 46.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.