КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ДОБРОЗИЧЛИВОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Oksana Domaniuk

Анотація


Зміни в державній політиці у сфері освіти привели до оновлення системи професійної підготовки фахівців, зокрема майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Автором уточнено структуру готовності студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта до формування доброзичливості дітей старшого дошкільного віку. Зокрема виокремлено когнітивний, особистісно-мотиваційний та діяльнісний компоненти досліджуваного феномену. У статті розкрито зміст когнітивного компонента готовності студентів до формування доброзичливості дітей 5-7 років, визначено його критерій та показники. Представлено результати констатувального зрізу стану готовності студентів до формування зазначеної якості у дітей старшого дошкільного віку за когнітивним компонентом (несформований, несталий, середній та оптимальний рівні).

Ключові слова: підготовка фахівців дошкільної освіти, готовність майбутніх вихователів до формування доброзичливості дітей старшого дошкільного віку, структура готовності, когнітивний компонент, рівні готовності.

Посилання


Бех І. Д. Виховання особистості / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2008. – 848 с.

Бєлєнька Г. В. Підготовка вихователя до розвитку особистості дитини в дошкільному віці : монографія / Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, З. Н. Борисова та ін. ; за заг. ред. І. І. Загарницької. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 310 с.

Гавриш Н. Доброму всюди добре, або як допомогти дітям зростати доброзичливими / Наталія Гавриш // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2017. – №8. – С.40-45.

Поніманська Т. І. Підготовка педагога до виховання дітей старшого дошкільного віку в світлі гуманістичної парадигми [Електронний ресурс] / Т. І. Поніманська // Науковий вісник Донбасу. – 2013. – № 4. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_4_46


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.