РОЗВИТОК ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАГІСТРА ПРАВА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗВО

Lyubov Zelisko

Анотація


У статті прослідковуються процеси духовної наповненості особистості магістра права на засадах теоретично-методологічного аналізу культурологічно визначених сутностей освітньо-виховного процесу. Підкреслюється,  що тільки духовність визначає магістра права, як повноцінну особистість, котра прагне до реалізації загальнолюдських і національних цінностей у правовому полі.

Ключові слова: духовна культура, духовність особистості, духовний імператив, культурна свідомість, правосвідомість.

Посилання


Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века: уч. пособ. для самообразования / Б. С. Гершунский. – М., 2002. – С. 128.

Зеліско Л. Духовність як соціокультурний феномен / Любов Зеліско // Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал.– 2009. – №2. – С. 218.

Зеліско Л.І. Культурологічна освіта майбутнього юриста : монографія / Л. І. Зеліско. – Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 31, 115.

Зеліско Л. І. Культурологічна освіта майбутніх юристів у вищій школі (теоретико-методичні засади): монографічне дослідження / Л.І. Зеліско. – Івано-Фран¬ківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефа¬ника, 2017. – 368 с.

Фромм Э. Иметь или быть? / Э. Фромм / пер. с англ. Н. И. Войскунской и И. И. Каменкович. / под. общ. ред. В. И. Добренькова. – М. : Прогресс, 1986. – С. 112.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.