ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Yaroslav Zoriy

Анотація


В статті розглядаються підходи до організації військової підготовки громадян за програмою офіцерів запасу (резерву) у провідних країнах світу. З’ясовано, що військово-політичне керівництво зарубіжних країн, особливо країн НАТО, приділяє значну увагу проблемі підготовки офіцерів запасу. Це, у першу чергу, стосується уніфікації та підвищення ефективності функціонування діючих систем підготовки та перепідготовки офіцерського складу.

Історико-методологічний аналіз з одного боку підтвердив доцільність використання досвіду зарубіжних армій щодо підготовки зазначеної категорії громадян до військово-професійної діяльності, а з іншої, – виокремив суперечливі аспекти в сучасній вітчизняній системі військово-професійної освіти з урахуванням участі підрозділів Збройних Сил України у військових діях на Сході держави.

Ключові слова: військова підготовка; майбутні офіцери запасу; військово-професійна діяльність; армії провідних країн світу.

Посилання


Бакович М. Н. Организационно-правовое регулирование подготовки офицеров запаса для вооруженных сил США и Великобритании. Военная мысль. 2008. № 10. С. 59–66.

Воєнна доктрина України // Затверджена Указом Президента України від 24 09 2015 року № 555/2015

Геймер Х. Г. Р. Система высшего образования в Германии – камо грядеши? Bildung und Wissenschaft: на русском языке. 1999. № 2–3. С. 2–59

Гончаренко О.Л. Західна парадигма формування особистості військового професіонала (соціально-філософський аналіз). : Дис... канд. наук: 09.00.03 – 2008.

Єжеєв М., Ніколаєнко С., Устименко О. Підготовка офіцерського корпусу та фахівців у сфері національної безпеки в США. Досвід для України. Вісник Національної академії державного управління. 2009. Вип. 2. С. 314–323.

Копьев А. Комплектование вооруженных сил Франции. Зарубежное военное обозрение. 2003. № 1. С. 11–13.

Лазукин В. Подготовка офицерских кадров в ВС ФРГ. Зарубежное военное обозрение. 2008. № 2. С. 26–30.

Матвеенко А.А. По зарубежным странам и армиям / Зарубежное военное обозрение. – 2000. – № 1 . – С. 26-39

Нещадим М. І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика: моногр. Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. 852 с.

Печуров С. О некоторых аспектах военных реформ в зарубежных странах. Зарубежное военное обозрение. 2004. № 2. С. 2–13.

Румынов Д. Система подготовки офицеров вооруженных сил ФРГ. URL: http://www. modernarmy.ru/article/426/podgotovka-oficerov-vs-frg (дата обращения: 25.05.2018)

Стрелецкий А. Система подготовки офицерских кадров в США. Зарубежное военное обозрение. 2006. № 6. С. 16–21.

Феденко Н. Ф., Фильков С. М. Система подготовки личного состава Вооруженных Сил Великобритании. Москва: ГУ ГШ РФ, 1993. 84 с.

Фермен Б. Британський підхід до початкової підготовки офіцерів. Реформування Збройних Сил України: пріоритети, передумови та перспективи. Київ, 2001. С. 74–75.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.