ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПРАВООХОРОНЦЯ

Myroslav Kushniruk, Andrii Melnyk

Анотація


У статті представлено теоретичні аспекти формування професійної культури правоохоронця. Обґрунтовано необхідність формування професійної культури, у зв’язку з реформуванням правоохоронної системи України відповідно до світових стандартів передових країн світу. Досліджено праці вітчизняних та зарубіжних вчених які в своїх наукових роботах акцентували увагу на важливості формування професійної культури правоохоронця. Проаналізовано різні наукові підходи до визначення сутності структури професійної культури правоохоронця. Представлено основні  функції професійної  культури та етапи її формування в процесі професійної підготовки майбутніх правоохоронців у вищих навчальних закладах України із специфічними умовами навчання .

Ключові слова: професійна культура правоохоронця, розвиток особистості, особистісна культура, складові професійної культури.


Посилання


Закон України “Про національну поліцію” від 02.07.2015.

Келле В.Ж. Теория и история: проблемы теории исторического процесса / В. Ж. Келле, М. Я. Ковальзон. – М. : Знание, 1981. – 288 с.

Костенко Н.В. Ценности профессиональной деятельности/ Н.В. Костенко, В.Л. Лосовский. – К., 1986. – 151 с.

Кремень В. Г. Вища освіта і наука — пріоритетні сфери розвитку суспільства у ХХІ столітті / В. Г. Кремень // Вища школа. – 2002. – № 4-5. – С. 3-34.

Сабатовська І.С. Моделювання діяльності фахівця: навчальний посібник. Х.: НФаУ, 2014. 180 с.

Чупринський Б.О. Формування професійної культури майбутніх юристів як соціальна проблема / Б.О. Чупринський // Вісник ЛІВС при НАВС України. – 2004. – № 3.– С. 28–29.

Швець Д.В., Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання. Харків, 2017. 240 с.

Щербак Ф. Н. Профессионально-нравственная культура труда / Ф. М. Щербак. – М. : Знание, 1985. – 64 с.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.