МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ДОШКІЛЬНА ОСВІТА” ДО УЧАСТІ В СТУДЕНТСЬКИХ ОЛІМПІАДАХ

Nadiіa Lazarovуch

Анотація


У статті проаналізовано науково-дослідну роботу студентів педагогічного факультету спеціальності “Дошкільна освіта”. Обґрунтовано основні шляхи вдосконалення змісту конкурсних завдань та ефективність участі студентів у всеукраїнській олімпіаді спеціальності. Розкрито деякі аспекти науково-дослідної роботи педагога, яка спрямована на створення системи теоретичних знань та практичних умінь, дозволяє формувати ставлення до науки як найважливішого засобу діагностики, проектування, прогнозування та удосконалення педагогічної практики.

Ключові слова: науково-дослідна робота, студентська олімпіада, завдання, дошкільна педагогіка, дошкільна освіта, студент, фахові методики.

Посилання


Закон України “Про вищу освіту”. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Багачук А.В. Дидактические возможности формирования и развития исследовательской деятельности студентов педагогического вуза / А.В.Багачук // Вестник ТГПУ. – 2009. – №(88). – С.26

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с.

Наказ міністерства освіти і науки України № 1410 від 13.12.2012 “Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади” [електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.mon.gov.ua

Кирилова Л., Малишко В. // Олімпіадний математичний рух як складова науково-дослідної роботи майбутніх економістів. науковий вісник МНУ імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки. – Одеса, с.133-136.

Педагогічний словник / [ред. М. Д. Ярмаченко]. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 229 с.

Шейко В. Організація та методика науководослідницької діяльності: підручник / В.. Шейко, Н. Кушнаренко. – 5-те вид., стер. – К : Знання, 2006. – 307 с.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.