ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗДО: МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Oleksandra Lysenko

Анотація


У статті автором представлено окремі приклади концептуальної позиції, що була врахована під час розробки і реалізації експериментального етапу дослідження.

Його цілепокладали на визначення особливостей та окреслення шляхів актуалізації професійно-ціннісних орієнтацій у закладах вищої освіти.

Ключові слова: професійно-ціннісні орієнтації, мотивація, майбутні педагоги, системо утворюючі компоненти.

Посилання


Божович Л. И. Проблемы формирования личности: Избр. психол. тр. / под ред. Д.И. Фельдштейна ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. – 3-е изд. Москва: МПСИ ; Воронеж: МОДЭК, 2001. 349 с.

Леонтьев Д. А. От социальных ценностей к личностным: социогенез и феноменология цен¬ностной регуляции деятельности. Вестник МГУ Сер. 14., Психология. 1996. № 4. С. 35–44.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.