ПОЗААУДИТОРНА НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Oleg Lisovets

Анотація


У статті проаналізовано форми і методи позааудиторної навчальної діяльності студентів-майбутніх соціальних працівників, що сприяють формуванню їх соціально-правової компетентності. Розглянуто самостійну роботу студентів, соціально-правовий зміст практик, специфіку науково-дослідницької діяльності студентів щодо вивчення соціально-правових проблем і явищ. Представлено досвід впровадження позааудиторних форм і методів роботи в межах реалізації моделі системи формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників.

Ключові слова: позааудиторна навчальна діяльність, соціально-правова компетент­ність, самостійна робота, науково-дослідна робота.

Посилання


Коротун А.В. Правовая компетенция социального педагога: теория и практика формирования в вузе : монография / А.В. Коротун. – Екатеринбург : Ажур, 2014. – 210 с.

Костикова М.В. Использование системы Moodle при дистанционной организации самостоятельной работы студентов / М.В. Костикова, И.В. Скрипина // Системи обробки інформації. – 2010. – Вип. 7. – С. 117-120.

Курсова робота з теорії, історії та методів соціальної роботи : навч.-метод. посіб. для студентів спец. “Соціальна робота” / Укл.: Володченко Ж. М., Лісовець О. В., Новгородський Р. Г., Хлєбік С. Р. – Ніжин, 2017. – 59 с.

Марцин В.С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. – Львів: Ромус-Поліграф, 2002. – 128 с.

Про пробацію: Закон України від 05.02.2015 р. № 160-VIIІ. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/160-19

Харченко С. Я. Дидактические основы подготовки студентов к социально-педагогической деятельности / С. Я. Харченко. – Луганск : Альма матер, 1999. – 138 с.

Энциклопедия профессионального образования : в 3-х т. / под ред. С. Я. Батышева. Т. 3. – М. : АПО, 1999. – 440 с.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.