СПІВПРАЦЯ ШКОЛИ ТА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Tetіana Potapchuk

Анотація


У статті, узагальнюючи головні теоретичні засади компетентнісної професійної освіти, її структурної організації, системотвірних параметрів якості, визначені загальні перспективи оптимізації системи професійного розвитку вчителя, орієнтованого на саморозвиток: а) подолання пріоритетності інформаційно-репродуктивної системи після­дипломної освіти, методів та технологій її реалізації, орієнтації на усереднений, типовий рівень професійної діяльності вчителя; б) забезпечення суб’єктної позиції педагога в процесі професійного розвитку та саморозвитку, програмування методики підвищення професійної компетентності; в) сприяння переходу від зовнішнього управління освітнім процесом до самоуправління, активуючи процеси самодіагностики, самоаналізу, само програмування; г) подолання формалізму в процесі професійного саморозвитку, зокрема орієнтування на зовнішні суб’єкти контролю та оцінювання рівня професійної компе­тентності педагога; д) посилення практикоорієнтованості професійного саморозвитку педагога.

Ключові слова: заклади вищої педагогічної освіти, освітній простір, інтегрований простір, освітній кластер, компетентнісна освіта.


Посилання


Burova E.V. Directions and forms of interaction between higher pedagogical institutions and secondary schools. SWorld – Donbas State Pedagogical University. Slavic, 2014. URL: http://www.sworld.com.ua/index.php/en/conference/ the-content-of-conferences / archives-ofindividual-conferences / march-2014.

Vasilyuk A.V. Model of reforming education: theoretical and methodological approaches. Perspective directions of development of modern pedagogical and psychological sciences: Sb. theses international science-practice conference (Kharkiv, February 12-13, 2016). Kharkiv: East-Ukrainian organization “Center for Pedagogical Research", 2016. S. 25-29.

Danilenko L.I. Methodological and methodical foundations of educational innovations: ideas, realities, prospects. sciences works. Kyiv: Logos, 2001. Vip. 5. P. 17-21.

Zadorozhna O. M. Management of the interaction of general education and higher educational institutions: author’s abstract. dis for obtaining sciences. Degree Candidate ped Sciences: 13.00.06. Lugansk, 2012. 20 p.

Law of Ukraine “On Education". URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.

Lapygin D. Yu., Koretsky G. A. Contours of the regional educational cluster. Economy of the region. 2007. No. 18. S. 25.

Ponomarev R. E. Educational space as the basic concept of the theory of education. Pedagogical education and science. 2003. №1. Pp. 29-31.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована