АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Tetіana Stambulska

Анотація


У статті визначено використання ІКТ у реалізації мовної освіти як однієї з найважливіших умов успішного розв’язання освітніх завдань, спрямованих на досягнення високого рівня мовленнєвої культури майбутніх учителів початкових класів, акцентовано увагу на необхідності створення інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, майбутній учитель початкових класів, мовленнєва культура, мовна освіта.

Посилання


Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Козяр М. М. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців. Львів, 2012. 506 с.

Жигірь В. І., Чернєга О. А. Професійна педагогіка. Київ : Кондор, 2012. 336 с.

Синиця М. О. Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі ВНЗ як засіб формування педагогічних знань. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія / за ред. проф. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. С. 418-438.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.