ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ

Natalііa Tararak

Анотація


У статті розкрито особливості художньо-естетичного виховання підлітків, з’ясовано суть підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, визначено зміст структурних компонентів готовності до такої діяльності як результату професійної підготовки. Обґрунтовано систему підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до художньо-естетичного виховання підлітків у навчально-виховному процесі. Уточнено критерії та показники рівнів готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до художньо-естетичного виховання підлітків.

Художньо-естетичне виховання розглядається як процес цілеспрямованого форму­вання естетичної свідомості та естетичного ставлення особистості до навколишнього світу та мистецтва шляхом прилучення її до цінностей художньої культури, формування здатності виділити естетичний компонент у змісті творів мистецтва та надати їм оцінку з позиції власного естетичного досвіду, накопиченого в результаті художньо-творчій діяльності. Доведено, що визначення особливостей художньо-естетичного вихо­вання підлітків обумовлюється не тільки специфікою цього процесу, а й в віковими особл­востями, провідною діяльністю, основними новоутвореннями. Визначальними при цьому є такі сфери, як особистісна, соціальна і когнітивна. Процес сприйняття творів мистецтва слід здійснювати поетапно, а саме: емоційна установка, сприйняття та аналіз інтерпре­тації. Таким чином буде забезпечено розвиток підлітка за вищезазначеними сферами.

Виокремлено педагогічні умови успішності підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до художньо-естетичного виховання підлітків, а саме: 1) створення в навчальному закладі художньо-естетичного освітнього середовища; 2) поглиблення змісту всіх ланок професійної підготовки майбутніх учителів питаннями, заходами художньо-естетичної спрямованості; 3) залучення студентів до різних видів діяльності (виконавської, навчальної, поза навчальної виховної, практичної (педагогічна практика).

Ключові слова: підліток, майбутній учитель музичного мистецтва, підготовка, готовність до художньо-естетичного виховання підлітка.


Посилання


Ziaziun I.A. Metodolohichni problemy teorii estetychnoho vykhovannia / I.A. Ziaziun // Estetychni problemy suchasnosti: zbirnyk statei. – Kyiv : “Mystetstvo”, 1971. – S. 143-148.

Melnychuk S.H. Teoriia i praktyka formuvannia estetychnoi kultury maibutnikh uchyteliv (istoryko-pedahohichnyi aspekt 1860-1990 rr.):

Myropolska N.Ie. Formuvaty pochuttia prekrasnoho / N.Ie. Myropolska. – K. : T-vo “Znannia” URSR, 1987. – 32 s. – (Ser. 7 “Pedahohichna”; №13).

Monohrafiia. – Kirovohrad : RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2006. – 284 s.

Padalka H.M. Pedahohika mystetstva (teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin) / H.M. Padalka /- K.: Osvita Ukrainy, 2008. – 274 s.

Rudnytska O.P. Pedahohika: zahalna ta mystetska : Navchalnyi posibnyk / O.P. Rudnytska. – K. – 2002. – 270 s.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована