СІМ’Я ЯК СУБ’ЄКТ УСПІШНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

Olga Kovalchuk, Olga Andrukhova

Анотація


Стаття присвячена вивченню ролі сім’ї в соціальній адаптації дітей молодшого шкільного віку з порушеннями зору. Здійснено аналіз понять “адаптація”, “соціалізація” та “дезадаптація”. Виявлено проблеми з якими стикаються діти з вадами зору. Зазначено, що адаптація є ключовим елементом, що сприяє соціалізації людини, зокрема механізми адаптації включаються у проблемних ситуаціях. Увагу приділено питанням розвитку адаптаційних механізмів зазначеної категорії дітей до соціуму. Підкреслено, що саме у родині відбувається первинна соціалізація особистості, засвоюються перші соціальні ролі, закладаються основні життєві цінності, відбувається становлення особистості. Сім’я розглядається як соціальний інститут, осередок формування життєвих навичок, передача традицій та поведінкових сценаріїв. Окреслено особливості виховання і становлення особистості дитини з вадами зору. Зокрема, виховний потенціал зосереджується на перші три роки життя дитини. Важливу роль відіграє формування самооцінки дитини з вадами зору. Сензетивним періодом можна вважати шкільний вік. Підкреслюється роль батьків, що виступають посередниками між соціумомом та дитиною. Тим самим, допомагають встановлювати контакти з однолітками, сприяють налагодженню спілкування. Зверта­ється увага на особистісно-орієнтований підхід до дитини з вадами зору. Визначено, що діти потребують психолого-педагогічного супроводу.

Ключові слова: адаптація, соціальна адаптація, діти з обмеженими функціональ­ними можливостями, вади зору

Посилання


Осипов Г.В. Социальный энциклопедический словарь / Г.В. Осипов – М., 2002. – 530 с

Ярская-Смирнова, Е.Р. Социальная работа с инвалидами / Е.Р. Ярская-Смирнова – Спб.: Питер, 2004. – 316 с.

Клопота Є. А. Вплив сім’ї на процес інтеграції особистості з вадами зору / Є. А. Клопота // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – 2014. – № 11. – С. 166-177

Паршева Е. А. Семья как социальный ресурс для слепых и слабовидящих школьников // Молодой ученый. — 2017. — №8. — С. 267-269

Платонова О. Г., Особливості соціалізації дітей з обмеженими функціональними можливостями // Наукові праці. Педагогіка; Вип. 239. Т. 251. – 2014. – С. 127-130

Сорокина И. Р., Калетинская М. И. Влияние адаптации на процесс социализации девиантных подростков [Текст] // Педагогическое мастерство: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2015 г.). — М.: Буки-Веди, 2015. — С. 13-17.

Налчаджян А. А.. Психологическая адаптация: механизмы и стратегии / А. А. Налчаджян. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Эксмо, 2010. — 368 с.

Соціологія : короткий енциклопедичний словник / під ред. В.І. Воловича ; Соціологічна асоціація України.- К.: Укр. Центр духовної культури, 1998.

Капська А. Й. Соціальна робота : [навч. посіб] / А. Й. Капська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 246 с.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.