ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ

Tamara Marchii-Dmytrash

Анотація


У статті визначено суть поняття “екологічна культура” і шляхи реалізації принципу наступності як взаємопов’язаності змісту, методів, форм та засобів екологічного виховання з метою формування екологічно вихованої і культурної особистості. Виокремлено компоненти екологічної культури дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Конкретизовано, що важливим показником сформованості екологічної культури дитини 6-7 років є її екологічна вихованість. Акцентовано на педагогічних умовах екологічного виховання дошкільників. Визначено, що на формування екологічної культури дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку впливають зміст, методи, форми і засоби екологічного виховання, які використовуються педагогами обох ланок.  Обґрунтовано місце ігор, творів художної літератури, моделювання екологічних ситуацій, праці у екологічному вихованні дітей та наведено приклади. Акцентовано на необхідності співпраці закладів дошкільної і початкової освіти з сім’єю.

Ключові слова: екологічне виховання, екологічна культура, принцип наступності, діти дошкільного віку, молодші школярі, заклад дошкільної освіти, початкова школа.


Посилання


Дяченко Т. Мандруємо екологічного стежиною / Т. Дяченко // Дошкільне виховання. – № 5. – 2002. – С. 28.

Іщенко Л. Екологічне виховання старших дошкільників та молодших школярів в НВК “Школа – дитячий садок [Електронний ресурс] / Л. Іщенко. – Режим доступу: https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/20/visnuk_24.pdf.

Іщенко Л. Наступність у екологічному вихованні старших дошкільників та першокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. “Теорія і методика виховання” / Л. Іщенко. – К.: Освіта, 1998. – 18 с.

Концепція екологічної освіти України // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2002 . – № 7. – С. 1 – 2.

Кучерейко К. Вміння любити природу / К. Кучерейко // Початкова освіта. – 2006. – № 14 – С. 3–7.

Лисенко Н. Практична екологія для дітей / Лисенко Н. – Івано-Франківськ: Сіверсія ЛТД, 1999. – 156 с.

Лобановська О. Вчити розуміти природу / О. Лобановська // Початкова школа. – 1988. – № 6. – С. 16 – 18.

Плохій З. Виховання екологічної культури дошкільників / Плохій З. – К.: Ред. журн. “Дошкільне виховання”, 2002. – 173 с.

Пруцакова О. Формування основ екологічної культури учнів 5–8 класів засобами дидактичної гри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. “Теорія і методика виховання” / О. Пруцакова. – К., 2002. – 20 с.

Совгіра С. Принципи наступності та неперервності в екологічному вихованні / С. Совгіра // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань, 2014. – Вип. 49. – С. 185 – 191.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.