МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ

Nadiya Ashytok

Анотація


Модернізація суспільства створює передумови для пошуку нових підходів до організації навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з особливостями психофізичного розвитку. Такими підходами є інтегрований та інклюзивний. У статті розглянуто варіанти створення інклюзивного освітнього простору в Україні, що будуються на основі цих підходів. Обґрунтовані можливості та перспективи подальшого розвитку вітчизняної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.

Ключові слова: інклюзія, інклюзивна освіта, діти з особливостями психофізичного розвитку, підходи до організації навчання дітей з особливими освітніми потребами, проблеми інклюзивної освіти.


Посилання


Выготский Л. С. Принципы воспитания физически дефективных детей / Л. С. Выготский // Основы дефектологии. – С.-П., М.: Лань, 2003. – 654 с.

Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія / А. А. Колупаева. – К.: Самміт-Книга, 2009. –272 с.

Національна доповідь “Освіта осіб з інвалідністю в Україні”. – Режим доступу: dpo.ks.ua/wp.../national_report_education_4_DPO_in_Ukraine.docx‎

Національна доповідь: підготовлено фахівцями ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінпраці України к.е.н. С. Мельник, Г. Гаврюшенко, П. Коропець та ін. та Департаменту у справах інвалідів Мінпраці України. – Режим доступу: http://ua.convdocs.org/docs/index-182549.html?page=2

Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7-10 июня 1994 г. – К., 2000. – 21 с.

Статистика инвалидизации в Украине. – Режим доступу: http://ukrhelp.net/en/statistika-invalidizatsii-v-ukraine.html

Тарасенко Е. А. Социальная политика в области инвалидности: кросс-культурный анализ и поиск оптимальной концепции для России / Е. А. Тарасенко // Журнал исследований социальной политики. – Т. 2. – № 1, 2004. – С.7 – 28.

Nirje B. The Normalization Principle and Its Human Management Implications / B. Nirje // The International Social Role Valorization Journal. – Vol. 1. – № 2, 1994. – P. 19 – 23.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.