ПРИНЦИП НАСТУПНОСТІ У РУСЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Nelly Lysenko

Анотація


Наступність розглядається як закономірність психофізичного розвитку; як умова безперервної освіти; як принцип навчання і виховання. Вступ до школи вимагає компетентності у різних сферах життєдіяльності дитини, наявності  базових якостей, які забезпечать її безболісне входження у різні соціальні групи та процеси особистісної самореалізації. Відповідно, основна мета дошкільної освіти полягає у всебічному загальному розвитку згідно потенційних можливостей і пролонгована на всебічний загальний розвиток як основна мета освіти уже в початковій школі. Вступ дитини до школи завершує її дошкільне дитинство.

На межі дошкільного і молодшого шкільного віку виникає психологічне новоутворення – “внутрішня позиція школяра”: синтез двох потреб: пізнавальної (бажання вчитися, набувати нові знання і уміння) і соціальної (посісти нове місце в суспільстві, увійти у світ дорослих). Наступність як складну педагогічну проблему слід розглядати у вимірах єдиної змістової лінії для забезпечення ефективності розвитку дитини в : – на рівні дошкільної освіти – збереження самоцінності дошкільного віку; сприяння пізнавальному і особистісному розвитку дошкільників; формування готовності до взаємодії з навколишнім світом; розвиток гри як провідного виду діяльності;– на рівні початкової школи – урахування досягнень дошкільного дитинства; диференційований підхід до інтенсивного розвитку; забезпечення провідного виду навчальної діяльності і новоутворення молодшого шкільного віку.Сьогодні ЗДО перестає бути “школою для маленьких” і перетворюється “інститут соціалізації”, що актуалізує такі поняття: “готовність до навчання у школі” і “психоло-гічна готовність до школи”; “готовність до школи” і “життєва компетентність”.

Ефективними формами забезпечення наступності розглядаємо збори, семінари, конференції, педагогічні ради з обміну досвідом роботи; взаємовідвідування педагогів і адміністрації закладів освіти, з обговоренням і обміном досвіду; організацію спільних заходів; складання в ЗДО соціально-психологічної характеристики кожної дитини, передається вчителям початкових класів.

Ключові слова: принцип наступності, Нова українська школа, навчання, виховання, дитина дошкільного віку, молодший школяр, заклад дошкільної освіти, початкова школа, модернізація, соціалізація.


Посилання


Закон України “Про дошкільну освіту”.– К.: Ред. журн. “Дошкільне виховання”, 2001. – 55 с.

Сігаєва Л.Є. Педагогічні проблеми освіти дорослих у контексті неперервного навчання // Неперервна педагогічна освіта: сучасні парадигми та технології їх реалізації: наукове видання / За ред.С.О. Сисоєвої. – Хмельницький, 2009. – 339 с. – С. 271.

Національна доктрина розвитку освіти в Україні // Освіта. – 2002.– 24 квітня – 1 травня. – С. 24

Кононко О.Л. Виховуємо соціально компетентного дошкільника: на-вч.-метод. посіб. до Базової прогр. розв. дитини дошк. віку “Я у Світі” / О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2009. – 208 с.

Пісоцька Л.С. Психологічні фактори наступності дошкільної і початкової загальної освіти / Л.С. Пісоцька // Підготовка дітей до школи: Наступність і перспективність: зб. / В.І. Войтенко, Л.А. Грицюк, М.І. Каратаєва. – 2002. – С. 18–20.

Підготовка дітей до школи. Наступність і перспективність: Збірник / В.І. Войтенко, Л.А. Грицюк, М.І. Каратаєва. – Хмельницький, 2002. – 140 с.

Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте: Психологические исследования / Л.И. Божович. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.

Дронь Т. Психологічна підготовка дитини до школи / Т. Дронь // Психолог. – 2007. – С 21–22.

Державний стандарт початкової загальної освіти.

Пісоцька Л.С. Психологічні фактори наступності дошкільної і початкової загальної освіти / Л.С. Пісоцька // Підготовка дітей до школи: Наступність і перспективність: зб. / В.І. Войтенко, Л.А. Грицюк, М.І. Каратаєва. – 2002. – С. 18–20.

Кононко О.Л. Виховуємо соціально компетентного дошкільника: на-вч.-метод. посіб. до Базової прогр. розв. дитини дошк. віку “Я у Світі” / О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2009. – 208 с.

.Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками / О.В. Проскура. – К.: Освіта, 1998. – 238 с.


Повний текст: PDF
18 :: 13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована