ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Galyna Bilavych

Анотація


Стаття присвячена практичному аспекту проблеми культури наукової мови, під якою розуміємо досконалий рівень мовнокомунікативної підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи, що передбачає дотримання нормативності української літературної мови, володіння науковим стилем тощо. З’ясовано зміст поняття “культура наукового мовлення”, визначено особливості реалізації норм сучасної української літературної мови в науковому стилі, звернено увагу на найбільш типові для студентських наукових текстів помилки. Більшість помилок у писемному мовленні студентів зумовлена інтерференційними явищами внаслідок інтенсивного впливу російської мови на українську наукову мову.

Ключові слова: культура наукового мовлення, норми сучасної української літературної мови, науковий стиль, майбутні фахівці інформаційної, бібліотечної та  архівної справи.


Посилання


Білавич Г., Савчук Б. Українське наукове мовлення в контексті наукової діяльності майбутніх педагогів. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. 2017. Випуск 6. С.67-75.

Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві: Зб. наук. праць. К. : Видавн. дім Д. Бураго, 2012. 376 с.

Кузнецова Г. Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2012. № 6. С. 213-220.

Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. К. : Акад., 2010. 215 c.

029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” (бакалавр): стандарт вищої освіти України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovometodichna-rada-ministerstva osvitu


Повний текст: PDF
18 :: 13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована