ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Nataliia Kyrsta

Анотація


У статті висвітлено особливості професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи в умовах інклюзивного освітнього простору. Розглянуто структуру готовності студентів до корекційно-педагогічної діяльності, що представлена покомпонентно. Встановлено низку причин, що перешкоджають впровадженню інклюзії в освітні заклади. Визначено спектр психолого-педагогічної і спеціальної підготовки майбутніх спеціалістів дошкільного профілю, що забезпечує комплексне вивчення дітей з ООП та відповідний добір ефективних технологій і прийомів корекційно-розвивального навчання кожної категорії вихованців.

Ключові слова: професійна підготовка, корекційно-педагогічна діяльність, компоненти готовності, порушення психофізичного розвитку.


Посилання


Денисова С. П. Компоненти формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в умовах педагогічного коледжу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=969 3

Миронова С., Завальнюк О., Ставлення студентів і педагогів до проблеми інклюзивної освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку / С. Миронова, О. Завальнюк // Дефектологія. – 2011. – №1.- С.8-11.

Назарова Н. М. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и проблемы внедрения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mgpu.ru – Назва з екрану

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://meduniv.lviv.ua/files/info/ nats_strategia.pdf.

Четверікова Н. В. Інклюзивне навчання в ЗДО / Н. В. Четверікова; упоряд. Шаповал А. Т. – Київ: Видавнича група “Шкільний світ”, 2018. –128с.

Чупахіна С. Сучасні підходи у підготовці майбутніх педагогів до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами / С.Чупахіна // Освітній простір України. – Вип.11. 2017. – С.114 – 123.


Повний текст: PDF
18 :: 13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована