ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ДЕФЕКТОЛОГІВ ЗА СИСТЕМНО-ДІЯЛЬНІСНИМ ПІДХОДОМ

Maryna Kononova

Анотація


Окреслено системно-діяльнісний підхід як один із методологічних підходів до професійної підготовки майбутнього дефектолога. Висвітлено ключові поняття системно-діяльнісного підходу. Визначено систему як основне поняття системного підходу. Розкрито сутність системного підходу. Окреслено принципи, на яких грунтується системний підхід до професійної підготовки майбутніх вчителів-дефектологів: єдності, розвитку, глобальної мети, функціональності, децентралізації, ієрархії, невизначеності, організованості. Розкрито методологічну ефективність системного підходу. Доведено, що системний підхід розглядає процес професійного розвитку майбутніх дефектологів як інваріантний етап неперервної освіти, що здійснюється під час навчання студентів у закладах вищої освіти та забезпечує єдність і цілісність усіх складових компонентів змісту та процесу навчання майбутніх дефектологів з орієнтацією на освіту упродовж усього життя.

Ключові слова: дефектолог, система, системно-діяльнісний підхід, професійна підготовка, професійний розвиток.


Посилання


Афанасьев В. Г. Моделирование как метод исследования социальных систем / В. Г. Афанасьев // Ежегодник “Системные исследования. Методологические проблемы”. – М. : Наука, 1982. – С. 26–46.

Жариков О. Н. Системный подход к управлению : учеб. пособие для вузов / О.Н. Жариков, В.И. Королевская, С.Н. Хохлов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 62 с.

Краевский В. В., Бережнова, Е. В. (2006). Методология педагогики: новый етап: учеб. пособ. / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – М. : Издательский центр “Академия”, 2006. – 400 с.

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А.І. Кузьмінський.– К. : Знання, 2005. – 486 c.

Юдин Э. Г. (1973). Методологическая природа системного похода. Системные исследования / Э.Г. Юдин. – М. : Наука, 1973. – С. 38–52.


Повний текст: PDF
18 :: 13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована