ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Nataliia Matveieva

Анотація


У статті порушено проблему особливостей формування складових компонентів педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів Нової Української Школи; визначено основні вимоги, критерії та показники рівнів сформованості; виокремлено наявні прогалини у роботі з майбутніми фахівцями на сучасному етапі.

Ключові слова: педагогічна майстерність, педагогічні здібності, професійна етика, педагогічна культура, професіоналізм, самовдосконалення, самореалізація.


Посилання


Кайдалова Л.Г., Щокіна Н.Б., Вахрушева Т.Ю. Педагогічна майстерність викладача: Навч. посібник. Х.: Вид-во НФаУ, 2009. 140 с.

Нова Українська Школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Ел. ресурс: Ел. носії: http://zakinppo.org.ua/images/2017/docs/10/konczepcziya.pdf

Педагогічна майстерність: Підручник/І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос; За ред. І.А.Зязюна. 2-ге вид., доп. і переробл. К.: Вища школа, 2004. 422 с.

Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посібн. К.: Вища школа, 2002. 215 с.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14


Повний текст: PDF
18 :: 13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована