ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Larysa Shevtsova, Liubov Bashmanivska

Анотація


У статті зосереджено увагу на важливості комунікативного аспекту на заняттях з фахової методики. На основі аналізу наукових джерел авторами розкрито суть понять “комунікативна компетентність”, “компетентність майбутнього вчителя російської мови” та підкреслено необхідність залучення всіх компонентів комунікації до активного володіння навчальним предметом. Зазначено, що в структурному плані комунікативна компетентність є комплексним явищем та охоплює ряд компонентів: розвиток зв’язного мовлення, володіння аудиторією, вміння висловлювати думку тощо. Стисло описано основні фактори вираження думки. Наголошується на доцільності комунікативного спрямування у вивченні російської мови. Подальший розгляд подібних питань стане у нагоді викладачам у пошуку ефективних методів навчання.

Ключові слова: комунікативна компетентність, компетентність, компетентність майбутнього вчителя російської мови, мовленнєва комунікація.


Посилання


1.Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / И. А. Зимняя. – М.: Исследовательский центр подготовки качества специалистов, 2004. – 40 с.

Кучерук О. Методи формування комунікативної компетентності в процесі дидактичного дискурсу / О. Кучерук // Вісник Житомирського державного університету. Вип. 53. Педагогічні науки. – 2010. – С. 77 – 82.

Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. Учебник для студентов высш. уч. заведений / А. А. Леонтьев. – М.: Смысл, Академия, 2005. – 288 с.

Пентилюк М. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови / М. Пентилюк, О. Горошкіна, А. Нікітіна // Українська мова і література в школі. – 2006. – №1. – С. 15-20.

Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Дж. Равен. – М.: Когито-Центр, 2002. – 396 с.

Хомский Н. Язык и мышление / Н. Хомский. – М.: Изд-во МГУ, 1972. – 123 с.


Повний текст: PDF
18 :: 13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована