ВИХОВАННЯ ДОБРОЗИЧЛИВОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Leonida Pisotska

Анотація


У статті розкрито актуальність виховання доброзичливості у дітей дошкільного віку, обумовлену необхідністю  гуманізації внутрішнього світу особистості,  підвищенням духовного потенціалу кожного,  утвердженням ідеалів добра, честі, милосердя, виховання, починаючи з дошкільного віку, готовності кожної особистості  до конструктивної взаємодії з оточуючим світом. Акцентовано увагу на різних трактуваннях поняття “доброзичливість”. Розкрито окремі форми роботи з дітьми дошкільного віку щодо виховання доброзичливості у них.

Ключові слова: дошкільники,  моральне виховання, моральні норми, моральна поведінка, доброзичливість, доброзичливі взаємини


Посилання


Академічний тлумачний словник української мови : в 11 т. К., 1970. Т. 1. 1970. С. 345. , Т. 2. 1971.С. 325.

Амет–Уста З. Доброзичливе ставлення до людей різних національностей у дітей старшого дошкільного віку у дефініційному полі дослідження. Science and Education a NEW Dimension. Pedagogy and Psychology. 2015. №ІІІ/ 23. Issue 46. P 39-42

Базовий компонент дошкільної освіти / автор. кол.: А.Богуш (гол. ред.), Г.Бєлєнька, О.Богініч та інш. К., 2012.26 с.

Васянович Г.П. Педагогічна етика: навчально-методичний посібник. Львів, “Норма”, 2005. 344с.

Виховуємо базові якості особистості старшого дошкільника в умовах ДНЗ : методичний посібник / Г. Бєлєнька, Н. Гавриш, С. Васильєва, В. Маршицька та інш. Заг. ред. Н. Гавриш. Х. : Мадрид, 2015. 220 с.

Павленко Т. Почему они конфликтуют? Общение дошкольников. Дошкольное воспитание.2012.№1.С.72-77

Полякова О.П. Актуальність формування доброзичливих взаємин між старшими дошкільни¬ками. Наукові записки НДУ ім.. М.Гоголя.Психолого-педагогічні науки. 2014.№4. С. 106-109


Повний текст: PDF
18 :: 13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована