ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ЯК ОЗНАКА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИХОВАТЕЛЯ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Tetiana Tanko

Анотація


У статті актуалізується проблема духовно-моральних цінностей майбутніх вихователів ЗДО, розкривається їх зміст, узаємозв’язок і взаємодія, розглядається нова модель їхньої професійної підготовки, що спрямована на створення умов саморозвитку, самореалізації, становлення духовності особистості. Наголошується, що майбутнє суспільства багато в чому залежить саме від того, з якими духовно-моральними ідеалами й цінностями ввійдуть наші діти сьогодні. Становлення особистості, становлення ціннісних орієнтирів формування і розвиток дитини в сучасному соціопросторі, обумовлені соціальними впливами, характером суспільства, у якому вона живе, атмосферою сім’ї,  навчально-виховним середовищем дошкільного освітнього закладу, світом її розваг, інтересів, звичаїв і традицій. Підкреслюється, що основним завданням дошкільної освіти, зокрема вихователя дітей дошкільного віку є озброєння дитини не стільки системою галузевих знань, скільки наукою життя, створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності ціннісного ставлення до Природи, Культури, Людей, Самого Себе. Зосереджується увага на тому, що виховання духовно-моральних цінностей у майбутніх вихователів має бути спрямоване на вирішення однієї з найактуальніших проблем сучасності – виховання живої чистої душі дитини через духовне наставництво, духовну взаємодію, через організований полікультурний простір, який сприяє гармонізації дитячого серця, формуванню внутрішнього світу підростаючої людини. У зв’язку з цим постає надзвичайно важливе завдання – виховання духовно-морального ідеалу майбутнього вихователя під час навчання в педагогічному ЗВО.

Ключові слова: духовно – моральні ідеали й цінності, полікультурний простір, нова модель професійної підготовки.


Посилання


Кузнецова А.Ф. Духовність людини як основна складова нової парадигми освіти / Ціннісні парадигми освіти. – Харків: Видавнича група “Основа”, 2005. – С. 101 – 104.

Піроженко Т.О., Соловйова Л.І. Ціннісні орієнтації дитини у дорослому світи: навч. – метод. посібник / – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2016. – 248 с.

Ткачова Н.О. Історія розвитку цінностей в освіті: Монографія. – Харків: Видавничий центр ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2004. – 223 с.

Роганова М.В. Виховання духовно – моральних цінностей у студентів вищих навчальних закладів як педагогічна проблема // Вісник Львівського університету. – 2006. – Вип. 21, Ч.1.С. 98– 104.

Олексюк О.М. Формування духовного потенціалу студентської молоді: Монографія. – К. : КДІК, 1996. – 253 с.


Повний текст: PDF
18 :: 13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована