ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА ЯК СУБ’ЄКТА МУЗИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Fan Chzhensiuan

Анотація


Стаття присвячена обґрунтуванню необхідності формування ціннісних орієнтацій майбутнього педагога-музиканта як основи професійної готовності фахівця до музично-просвітницької діяльності. Музично-просвітницька діяльність розглядається як один із різновидів професійної діяльності педагога-музиканта, що реалізується з педагогічною метою засобами музичного мистецтва та забезпечує здійснення популяризаторської, культуро-творчої, виховної функцій. Визначено специфіку ціннісної сфери майбутнього педагога-музиканта як суб’єкта музично-просвітницької діяльності. Висвітлено цінності і пріоритети, що складають основу професійної готовності педагога-музиканта до музично-просвітницької діяльності.Досліджено процес формування ціннісних орієнтацій педагогів-музикантів, що залежить від наявності в них професійної мотивації, спонукання до дії, інтересу до музичного просвітництва як педагогічного феномену.

Ключові слова: музично-просвітницька діяльність, педагог-музикант, гуманістичні цінності, ціннісні орієнтації студентів, професійна мотивація.


Посилання


Дарнобит І.В. Формування ціннісних орієнтацій студентів у розбудові громадянського суспільства в Україні / І.В.Дарнобит. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/

Кожевнікова Л. Музично-просвітницька діяльність у контексті підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва / Л. Кожевнікова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2016. – № 5 (59). – С. 110–120.

Мачтакова О.Г. Мотивація: від античності до постмодернізму : монографія / О. Г. Мачтакова. – О. : Атлант, 2013. – 210 с.

Романова Ю.В. Розвиток особистісного потенціалу майбутніх психологів за допомогою програми оптимізації ціннісних детермінант професійного мислення майбутніх психологів / Ю.В.Романова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія №12. – Психологічні науки : зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2013. – № 42(66). – С. 239–248.

Шевченко Н.Ф. Становлення професійної свідомості практичних психологів у процесі фахової підготовки: монографія / Н.Ф. Шевченко. – К. : Міленіум, 2005. – 298 с.


Повний текст: PDF
18 :: 13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована