ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Elena Gomonyuk

Анотація


Однією з головних вимог сучасної вищої освіти є поєднання навчального процесу з позааудиторною роботою студентів. Адже позааудиторна робота як невід’ємна частина особистісного зростання майбутнього педагога сприяє удосконаленню його професійно-педагогічної культури, розвитку професійно важливих якостей цінностей, особистісному становленню та виробленню власної педагогічної позиції. Сама природа феноменів “професійні цінності”, “особистісний зміст” визначає неможливість прямого запозичення або приєднання до ціннісно-смислових установок інших суб’єктів або прийнятих у професійних колах, суспільстві. Специфіка процесу засвоєння ціннісного змісту, а саме те, що цінності й зміст не передаються тим самим шляхом, що й знання, уміння, навички, визначає необхідність пошуку нетрадиційних освітніх технологій, спрямованих на засвоєння специфічного ціннісного знання, що сприяє становленню особистісної “ціннісної картини світу” і педагогічної реальності, зокрема активної реконструкції, аналізу та поетапної корекції змісту цінностей професійної діяльності майбутнього педагога убік прийняття їхнього гуманістичного змісту. Тому професійні цінності педагога мають зливатися з загальнолюдськими і національними цінностями.У статті розглянуто особливості формування професійних цінностей майбутніх педагогів у позааудиторній роботі закладів вищої освіти.

Ключові слова: формування, професійні цінності, майбутні педагоги, позааудиторна робота, заклади вищої освіти.


Посилання


Бондаренко З. П. Організація волонтерської роботи майбутніх соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Бондаренко Зоя Петрівна. – К., 2008. – 200 с.

Гомонюк О. М. Шляхи удосконалення формування професійно-педагогічної культури майбутнього соціального педагога [Текст] / О. М. Гомонюк // Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції “Підготовка соціальних працівників до роботи з дітьми групи “ризику” м. Ужгород, 4 жовтня 2008 року. [За ред. І. В. Козубовської.]. – Ужгород, 2009. – С. 20-25.

Грищенко Н. А. Формування просоціальних особистісних смислів студентської молоді у позанавчальній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 “Соціальна педагогіка” / Грищенко Надія Анатоліївна. – Л. , 2009. – 22 с.


Повний текст: PDF
18 :: 13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована