ВІТАЛЬНО-ЧУТТЄВІ ЦІННОСТІ ЛЮДИНИ – СУБ’ЄКТА, НОСІЯ І ТВОРЦЯ ЦІННІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Oleksandra Lysenko

Анотація


У статті крізь призму аксіологічного потенціалу аналізуються проблеми загальнолюдських цінностей, зокрема вітально-чуттєві. Автором стверджується, що поняття цінностей присутнє у повсякденному житті, тому проблемою цінностей займаються психологічні науки та педагогіка.Цінності досліджує також соціологія, котра аналізує суспільні цінності і пов’язану із ними поведінку.Людина реалізується та формується через цінності, тому можемо говорити про аксіотропізм, присутній у людській природі. Позитивні цінності формують людину, антицінності її руйнують. Світ людини, позбавлений цінностей, був би аксіологічно нейтральним та екзистенційно пустим.Філософія цінностей є істотною для персоналістичної педагогіки. Людина, завдяки своїм чуттєвим якостям, інтелекту та волі – є водночас об’єктом і суб’єктом власної рефлексії.

Ключові слова: аксіологія, цінності, персоналізм, евдемонізм.


Посилання


Філософія: світ людини // В.Г.Табачковський, М.О.Булатов, Н.В.Хамітов та ін. – К. : Либідь, 2004. – 432 с.

Ian Paweł II, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, s.173.

C.Matusiewicz, Psychologia wartości, Warszawa-Poznań 1975.


Повний текст: PDF
18 :: 13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована