ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДИСТАНЦІЙНОГО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Svitlana Kravets

Анотація


Актуальність пошуку шляхів поєднання традиційних форм, методів, технологій навчання із інформаційними технологіями зумовлюється  інноваційними процесами інформатизації суспільства. У статті схарактеризовано дистанційну форму здобуття освіти й з’ясовано, що системне використання технологій дистанційного навчання є невід’ємним процесом інформатизації освіти. Узагальнено вимоги до організаційно-педагогічних умов дистанційного професійного навчання у контексті інформатизації освіти, якими є: нормативні, технічні, педагогічні та особистісно-професійні. Систематизовано три блоки організаційно-педагогічних умов (організаційно-технічний, змістово-процесуальний, особистісно-професійний), які сприя¬ють ефективному впровадженню технологій дистанційного професійного навчання й забезпечують соціальний ефект.

Ключові слова: інформатизація освіти, дистанційна освіта, дистанційне профе¬сійне навчання, технології дистанційного професійного навчання, організаційно-педагогічні умови, заклади професійної освіти.


Посилання


Кравець С. Г. Суть і компоненти готовності педагогів до впровадження дистанційного навчання кваліфікованих робітників / С. Г. Кравець // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць: Вип. 12 / Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол. : В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Міленіум, 2016. – С. 78-90.

Литвин А. В. Методологічні засади поняття “педагогічні умови”: на допомогу здобувачам наукового ступеня / А. В. Литвин. – Л. : Сполом, 2014. – 76 с.

Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до дистанційного навчання кваліфікованих робітників / [О. В. Базелюк, А. А. Каленський, С. Г. Кравець та ін.]. – Київ : ІПТО НАПН України, 2017. – 76 с.

Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 05 вер. 2017 р. № 2145-VIII // Законодавство України / ВР України : [офіц. веб-портал]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page/ – Назва з екрана.

Ткаченко О. Л. Педагогічні умови дистанційного навчання вчителів географії в системі післядипломної освіти / О. Л. Ткаченко // Вісник післядипломної освіти. – 2011. – Вип. 5. – С. 156-164.

Чумак А.С. Інформаційно-освітнє середовище вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / А. С. Чумак. – Режим доступу: https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=1331 – Назва з екрана.

Якубов С. Упровадження елементів дистанційного навчання школярів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/1217/2/yakubov_s.pdf – Назва з екрана.


Повний текст: PDF
18 :: 13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована