ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Oleksandra Lysenko, Olha Kaminska

Анотація


Статтю присвячено вивченню особливості організації логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку. Здійснено аналіз ролі розвитку мовлення у загальному психічному розвитку дитини, проявів мовленнєвих порушень у дошкільному віці та їх вплив на особистісний розвиток дитини.У зв’язку з тим, що правильне мовлення є однією з важливих передумов подальшого повноцінного розвитку дитини, процесу соціальної адаптації, виявлення та усунення мовленнєвих порушень необхідно проводити на ранніх етапах.Відхилення у розвитку мовлення відбиваються на формуванні всього психічного життя дитини. Вони утрудняють спілкування з навколишніми, нерідко перешкоджають правильному формуванню пізнавальних процесів, впливають на емоційно-вольову сферу дитини.Психолого-педагогічна корекція мовлення у дітей логопедичних груп повинна включа-ти комплекс заходів, спрямованих на усунення несприятливої дії різних соціальних чинників, на поліпшення загального психічного стану дитини, на формування в неї інтересу до мов-ного спілкування та необхідних навичок поведінки, на організацію правильного мовленнєвого виховання.Якщо виявити ймовірність виникнення мовленнєвого недорозвитку та почати логопедичну роботу в сенситивний період формування мовлення, це дасть можливість використати усі переваги цього періоду й, отже, попередити чи пом’якшити мовленнєве порушення, у ліпшому випадку – усунути його, забезпечивши повноцінний розвиток дитини. Завдання логопеда та психолога спільно з батьками переконати дитину, що мову можна виправити, можна допомогти маляті стати таким, як всі.

Ключові слова: Логопедія, корекційно-виховна робота, мовлення, порушення мовлення,мовна функція людини.


Посилання


Аманатова М.М. Развитие фонематических процессов на логопедических занятиях : практика работы с детьми, имеющими фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи // Логопедия. – 2007. – № 1. – С. 20-27.

Архипова Е.Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста: учебное пособие для студентов пед. вузов. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 224 с.

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні //Дошкільне виховання. – 1999. – № 1. – С. 6-38.

Балаева В.И. О системе планирования психокорекционной роботы с детьми с нарушениями речи // Специальная психология. – 2007. – №1. – С.27-31.

Бейлинсон Л.С. Типы и причины речевых нарушений // Школьный логопед. – 2007. – № 5. – С.23-29.


Повний текст: PDF
18 :: 13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована