АКТУАЛЬНІСТЬ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ У РУСЛІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

Tatiana Kominarets

Анотація


Стаття присвячена актуальності компетентнісного підходу в сучасній українській освіті в порівняння і зв’язку з класичною педагогікою В.Сухомлинського. Метою сучасної світа є формування у учня вміння і бажання вчитися впродовж иття, працювати в команді, здатність до самозміни і саморозвитку на основі рефлексивної самоорганізації. Компетентнісний підхід, який лежить в основі Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової школи, дозволяє ефективно вирішувати зазначені завдання, використовуючи при цьому сучасні педагогічні технології.Школа має стати не підготовчим етапом до життя, а самим життям; сприяти становленню особистості, як творця і проектувальника власного життя.До важливих умов, які сприяють повноцінному розвитку дітей, В. Сухомлинський відносить відповідність методів навчання, структури уроку, взагалі всіх організаційних та психолого-педагогічних елементів навчальній меті уроку, його освітньовиховним і розвивальним завданням та змістуОсобливість у використанні інтерактивних методів полягає в тому, що освітній процес відбувається за умови постійної активної взаємодії учнів та направляючої, корегуючої ролі педагога. Це – співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами процесу.Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, креативно мислити, приймати продумані рішення, виховуються ємпатія та толерантність по відношенню до оточуючих. Застосовування активних форм занять в значній мірі сприяють формуванню компетентнісного підходу в навчанні. Однією з ключових цінностей визначеної діяльності є розвиток творчого і критичного мислення, набуття досвіду та інструментарію дослідницької діяльності, самостійного пошуку, тобто орієнтація не стільки на знання, скільки на набуття учнями позитивного досвіду самостійної роботи.Спрямовуючи освітній процес на формування життєвих і предметних компетентностей у учнів, згідно Державного стандарту початкової освіти, педагог формує навички практичного використання здобутих під час навчання знань та вмінь. Зазначені компетенції дають можливість дитині орієнтуватись у соціумі та вирішувати проблеми, які ставить перед ним життя.

Ключові слова: компетентнісний підхід, Концепція Нової української школи, В. О. Сухомлинський, цінність дитинства, інтерактивні засоби навчання, дослід-ницька діяльність, критичне мислення.


Посилання


Alekseev N. Kontseptsyia razvytyia yssledovatelskoi deiatelnosty uchashchykhsia / N. Alekseev, A. Leontovych, A. Obukhov // Yssledovatelskaia rabota shkolnykov. – 2001. – № 1. – S. 24-34.

Bakhanov K. Tradytsii ta innovatsii u navchanni istorii : dydaktychnyi slovnyk-dovidnyk / K.Bakhanov. – Zaporizhzhia : Prosvita, 2003. – 108 s.

Buhai V. Pedahohichna spadshchyna V. O. Sukhomlynskoho v umovakh zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://visnyk.chnpu.edu.ua.

Voloshyn K. Pedahohichna systema V. Sukhomlynskoho / K.O. Voloshyn // Naukovi zapysky TDPU im. V. Hnatiuka: Pedahohika. – 2003. – №11. – S. 17-18.

Huzynets O. V. O. Sukhomlynskyi pro innovatsiini tekhnolohii navchannia/ Naukovyi visnyk MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho // Vypusk 1.47 (114). – Rezhym dostupu: http://irbis-nbuv.gov.ua.

Derzhavnyi standart zahalnoi serednoi osvity, zatverdzhenyi postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 lystopada 2000 r. № 1717 // Osvita Ukrainy. Normatyvno-pravovi dokumenty. – L. : Milenium. – S. 117-118.

Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly, zatverdzhena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14 hrudnia 2016 r. № 988-r [Elektronnyi rezhym]. – Rezhym dostupu: http://dlse.multycourse.com.ua.

Pobirchenko N. Interaktyvne navchannia v systemi osvitnikh tekhnolohii / N. Pobirchenko, H. Kobernyk // Pochatkova shkola – 2004. – № 10. – S. 8-10.

Pro zatverdzhennia Derzhavnoho standartu pochatkovoi osvity. Kabinet ministriv Ukrainy (Postanova vid 21 liutoho 2018 r. № 87) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.kmu.gov.ua.

Sukhomlynskyi V. Pavlyska serednia shkola / V. O. Sukhomlynskyi // Vybrani tvory v piaty tomakh. – K. : Radianska shkola, 1977. – T. 4. – S. 7-390.

Sukhomlynskyi V. Yak vykhovaty spravzhniu liudynu / V. O. Sukhomlynskyi // Vybrani tvory : u 5 t. – T. 2. – K. : Rad. shkola, 1976. – S. 149-416.

Sukhomlynskyi V. O. Vybrani tvory v piaty tomakh / V. O. Sukhomlynskyi. – K. : Radianska shkola, 1976. – T. 3. – 670 s.

Sukhomlynskyi V. O. Rozmova z molodym dyrektorom shkoly / V. O. Sukhomlynskyi // Vybrani tvory : v 5 tomakh. – T. 4. – K. : Radianska shkola, 1977. – 670 s.

Frydman L. M. Psykholohycheskyi spravochnyk uchytelia / L. M. Frydman, Y. Yu. Kulahyna. – M. : Prosveshchenye, 1991. – 288 s.


Повний текст: PDF
18 :: 14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована