ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Svitlana Martynenko

Анотація


Статтю присвячено розгляду педагогічного моделювання як феномена модернізації освітнього середовища університету, що відповідає суспільним викликам і вимогам європейського інтеграційного процесу; розкрито й розширено сутність педагогічного моделювання в контексті дослідження; виокремлено й охарактеризовано найпоширеніші типи педагогічних моделей: педагогічні моделі освіти як цінності, педагогічні моделі освіти як системи, педагогічні моделі освіти як єдність процесу і результату; подано авторське бачення сутності педагогічного моделювання освітнього середовища університету, яке полягає у відображенні особливостей існуючої педагогічної мети, алгоритму в спеціально створеному об’єкті, а також освітнього середовища, що є сукупністю матеріальних чинників навчально-пізнавального процесу, міжособистісних стосунків, які встановлюються між суб’єктами педагогічної взаємодії; доведено, що системний підхід у процесі педагогічного моделювання є ефективним і перспективним для соціалізації та самореалізації особистості в умовах євроінтеграції.

Ключові слова: модель, моделювання, педагогічне моделювання, освітнє середовище, університет, євроінтеграція.


Посилання


Access mode: https//slejournal.sprigeropen.com

ANANINA YU., Formirovanie sredi professionalno-lichnostnogo razvitiya studentov kolledzha v usloviyah setevoy klasternoy integratsii: avtoref. dis. kand.ped.nauk: 13.00.08, Moskva, 2013.

BLAUBERG I., YUDIN E., Stanovlenie i suschnost sistemnogo podhoda, Moskva, 1973.

BRATKO M., Upravlinnia profesiinoiu pidgotovkoiu fahivtsiv v osvitnomu seredovyschi universytetskogo koledzhu: teoriia i praktyka: monografiia, Kamianets-Podilskiy: “Aksioma”, 2017.

BYKOV V., Kategorii “prostir” i “seredovysche” osoblyvosti modelnogo podannya ta osvitnogo zastosuvannia, “Teoriya i praktyka upravlinnya sotsialnymi systemamy”, 2013, nr 2.

CHERNILEVSKYI D., TOMCHUK M., DUBASENIUK O., ANTONOVA O., Metodolohiia, metodyka i metody orhanizatsii naukovo-pedahohichnyh doslidzhen, “Metodolohiia naukovoi diialnosti: navch. posib., vyd. 3, pererobl.”, Chernilevskyi D. (red.), Vinnytsia : Nilan-LTD, 2012.

Dydaktychna model profesiinoi diialnosti maibutnoho faivtsia v umovah innivatsiinoho osvitnoho prostoru (kontseptualnyi pidhid) (I chastyna): monohrafiia, O. Bereziuk (red.), Zhytomyr, 2013.

Entsyklopediia osvity, Akad. ped. nauk Ukrainyi, V. G. Kremen (red.), Kyiv, Yurinkom Inter, 2008.

Filosofskyi slovnyk, V. Shynkarul (red.), Kyiv, Holovna redaktsiia URE, 1973.

HOME N., STRAUSS W., Millennials & K-12 Schools, Great falls, VA, Life Course Associate, 2008.

KRAEVSKIY V., Metodologiya pedagogiki: noviy etap: uchebnoe posobie (dlya stud. vissh. ucheb. Zavedeniy), Moskva, Akademia, 2006.

MIHEEV V., Modelirovanie mnogomernoy pedagogicheskoy realnosti teoriya i tehnologii, Moskva, Narodnoe obrazovanie, 2005.

OSADCHYI I., Spriamovanyi rozvytok osvitnih system: teoriia, tehnologiia, praktyka: monohrafiia, Kyiv, Informavtodor, 2013.

REDKO L., Sotsialno-obrazovatelnaya model pedkolledzha kak sredi samorazvitiya lichnosti v nauchno-obrazovatelnom komplekse: avtoref. dis. kand. ped. nauk:13.00.01, Rostov-na-Donu, 1996.

Sovetskiy entsiklopedicheskiy slovar, 4-e izd., Prohorov M. (red.), Moskva, Sov. entsiklopediya, 1989.

Sovremennyiy slovar po pedagogike, Rapatsevich E. (sost.), Minsk, Sovremennoe slovo, 2001.

SWEE CHIEW GOH., Studies in educational learning environments: An international perspective, River Edge, NJ World Scientific, 2002.

VIDACEK-HAINS V., APPATOVA V., PRATS H., Components of effective academic learning environment: Case studies of Croatian and American students, In Proceedings of the 19th Central European International Conference of Information and Intelligent Systems, Varazdin, HR: Faculty of Organization and Informatics, 2008.

VOLOVYCH V., TARASENKO V., ZAHARCHENKO M., ta in., Sotsiolohiia: korotkyi entsyklopedychnyi slovnyk, Volovych V. (red.), Kyiv, Ukr. tsentr duhovnoi kultury, 1998.

YASVIN V., Kompleksnaya otsenka obrazovatelnyih organizatsiy, “Vestnik MGPU, Seriya: Pedagogika i psihologiya, 2015, nr 4(34)


Повний текст: PDF
18 :: 14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована