ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ПРОГРАМІСТІВ ДО ФАХОВОГО САМОУДОСКОНАЛЕННЯ

Irina Varava

Анотація


Виходячи з особливостей розвитку сучасного інформаційного суспільства у статті актуалізується проблема науково-методичного супроводу формування готовності майбутніх техніків-програмістів до фахового самовдосконалення упродовж усього життя.Розглянуто умови формування готовності до творчої професійної діяльності ІТ-фахівців на сучасному етапі та підкреслено актуальність професії техніка-програміста на етапі модернізації суспільства і розвитку ринкових відносин. Передусім йдеться про суперечності між: глобальним і локальним; усезагальним і індивідуальним; духовним і матеріальним; традиціями і сучасностями; найближчими і перспективними заняттями; конкуренцією і рівністю можливостей, необмеженими можливостями людини оволодівати ними. За цих умов навчання упродовж усього життя стає одним з ключів до розв’язання проблем ХХІ століття. Зокрема, здійснено теоретичне обґрунтування педагогічного моделювання як методу наукового пізнання для відтворення характеристик моделі такого явища, як готовність майбутніх техніків-програмістів до фахового самовдосконалення. З використанням концептуальних технік у дослідженні побудовано каскадну модель формування готовності майбутніх техніків-програмістів до фахового самовдосконалення, яка має універсальну частину – аксіоматику. Педагогічне моделювання в даній науковій праці є методом наукового пізнання, який уможливив відтворення характеристик моделі формування готовності майбутніх техніків-програмістів до фахового самовдосконалення як багатомірного і багатофакторного процесу. Перспективним напрямом подальшого дослідження передбачається її впровадження в педагогічну практику професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів із зазначеної спеціальності з обов’язковим аналізом отриманих багатопланових результатів.

Ключові слова: модель, педагогічне моделювання, готовність, формування готов-ності, фахове самовдосконалення, техніки-програмісти.


Посилання


Varava I. P. AnalIz defInItsIYi “gotovnIst” u kontekstI profesIynoYi pIdgotovki maybutnIh tehnIkIv-programIstIv. VIsnik GluhIvskogo natsIonalnogo pedagogIchnogo unIversitetu ImenI Oleksandra Dovzhenka. PedagogIchnI nauki. 2018. Vip. 2(37). Ch. 2. S. 104-111.

Dahin A. N. Modelirovanie kompetentnosti uchastnikov otkryitogo obschego obrazovaniya : avtoref. dis. Na soiskanie nauch. stepeni d. ped. nauk : spets. 13.00.01 “Obschaya pedagogIka, istoriya pedagogIki i obrazovaniya” / A. N. Dahin. – Novosibirsk, 2010. – 44 s.

Zakon UkraYini “Pro osvItu” /VIdomostI VerhovnoYi Radi. – 2017. – # 38-39. – 380 s.

Obraztsov P. I. Metodyi i metodologiya psihologo-pedagogicheskogo issledovaniya: [ucheb. posob.] / Pavel Ivanovich Obraztsov. – Spb.: Piter, 2004. – 268 s. – (Seriya “Kratkiy kurs”

Petrenko L. M. PedagogIchne modelyuvannya InformatsIyno-analItichnoYi kompetentnostI kerIvnikIv profesIyno-tehnIchnih navchalnih zakladIv / L. M. Petrenko / Sistemniy analIz. Informatika. UpravlInnya (SAIU): materIali III MIzhnar. nauk.-prak. konf. (m. ZaporIzhzhya, 14–16 bereznya 2012 r.) / MInIsterstvo osvIti I nauki UkraYini, ZaporIzka oblasna derzhavna admInIstratsIya, AkademIya nauk vischoYi shkoli UkraYini, Klasichniy privatniy unIversitet. – ZaporIzhzhya: KPU, 2012. – S. 225–226.

Turyanitsya Z. V. Formuvannya u maybutnIh maystrIv virobnichogo navchannya profesIyno-tehnIchnih navchalnih zakladIv agrarnogo profIlyu gotovnostI do profesIynogo samovdosko-nalennya: avtoref. dis. …kand. ped. nauk: 13.00.04 (Turyanitsya Zoya VasilIvna; In-t prof.-tehn. osvIti NAPN UkraYini. – K., 2017. – 22 s.)


Повний текст: PDF
18 :: 14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована