ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Nadiya Lazarovich

Анотація


У статті проаналізовано структуру логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку. Обґрунтовано основні шляхи вдосконалення змісту навчання дітей дошкільного віку логіко-математичних понять. Розкрито основні завдання педагога у формуванні логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку.

Ключові слова: дошкільний вік, педагогічна діяльність, логіко-математична компетентність, логічні операції, математичні поняття.


Посилання


Bazovyi komponent doshkilnoi osvity Ukrainy: Naukovyi kerivnyk: A. M. Bohush― K.: Vydavnytstvo, 2012. – 26 s.

Komentar do Bazovoho komponenta doshkilnoi osvity v Ukraini : nauk.-metod. posib. / nauk. red. O. L. Kononko. – K. : Red. zhurn. “Doshkilne vykhovannia", 2003. – 244 s..

Krutetskyi V.A. Psykholohyia matematycheskykh sposobnostei shkolnykov./ Krutetskyi V.A. – M.: Prosveshchenye, 1968. – 432 s.

Lazarovych N.B., Chupakhina S.V.Lohiko-matematychnyi rozvytok ditei doshkilnoho viku: metodychni rekomendatsii/ Lazarovych N.B., Chupakhina S.V.– Ivano-Frankivsk, 2015. – s.90

Lazarovych N.B. Metodyka kerivnytstva ihrovoiu diialnistiu: metodychni rekomendatsii do dystsypliny – Ivano-Frankivsk, 2013. – s.35

Starchenko V. Suchasnyi pohliad na lohiko-matematychnu kompetentnist doshkilnyka / Valentyna Starchenko // Dytiachyi sadok. – 2009. – №27. – S. 28–30.


Повний текст: PDF
18 :: 14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована