ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Оlexandra Kuzenko

Анотація


Стаття присвячена аналізу актуальних проблем формування фахової компе-тентності майбутніх учителів-логопедів в процесі професійної підготовки. Професійна підготовка майбутніх учителів-логопедів розглядається як цілеспрямований керований процес, який забезпечує формування професійної компетентності та особистісно значущих якостей, необхідних для здійснення логопедичної діяльності. Завдяки кожному структурному елементу професійної підготовки майбутніх логопедів до професійно-педагогічної діяльності, важливе місце серед яких належить мотиваційно-цільовому, змістовому, операційному та результативно-оціночному компонентам відбувається забезпечення педагогічних умов для формування їх професійної компетентності. Акцентується, що актуальною проблемою сучасної вищої освіти фахівців у галузі організації професійної підготовки учителів-логопедів є необхідність переосмислення підходу до освітньої діяльності студентів, відмова від морально застарілої дидактичної моделі й переходу на позиції гуманістичної освітньої парадигми зі студентоцентрованим підходом. Це зумовлює необхідність створення педагогічних умов для отримання освіти, на основі кращих досягнень національної освіти та європейських традицій, формування в студентів особистісних якостей, загальнокультурних і професійних компетенцій відповідно до вимог напряму підготовки “Корекційна освіта” та спеціалізації “Логопедія: рання діагностика і корекція”. Метою навчального процесу закладів вищої освіти в статті визначається підготовка кваліфікованих випускників, що: володіють новітніми технологіями, здатних здійснювати професійно абілітаційну, превентивну діяльність стосовно дітей раннього віку, надати диференційовану допомогу дітям дошкільного віку з розвитку, навчання і виховання мовлення, активізувати їх потенціал, на демократичних та гуманістичних засадах реалізовувати освітню політику як пріоритетну функцію держави, що спрямовується на розвиток та самореалізацію особистості, задоволення її освітніх і духовно-культурних потреб на базі установ освіти, соціальної сфери й охорони здоров’я, а також бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Ключові слова: професійна підготовка, фахова компетентність, студенто-центрований підхід, учителі-логопеди.


Посилання


Ionova O. M. Teoretychni pytannia pidhotovky maibutnikh uchyteliv do zastosuvannia intehrovanykh form orhanizatsii navchalnoho protsesu pochatkovoi shkoly / O. M. Ionova, N. M. Si¬nopalnikova // Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia “Pedahohika i psykholohiia”. Pedahohichni nauky. 2013. № 2 (6). S. 35–39.

Myzherykov V. A Vvedenye v pedahohycheskuiu professyiu / V. A. Myzherykov, M. N. Ermolenko. Moskva : Pedahohycheskoe obshchestvo Rossyy, 1999. 288 s.

Sinopalnikova N. M. Pidhotovka maibutnikh uchyteliv-lohopediv do profesiinoi diialnosti // Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslidnoi roboty. Vyp. 43. 2014. S. 173-182.

Slovnyk psykholoho-pedahohichnykh poniat i terminiv [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu : http://osvita.ua/school/psychology/1270/.

Pinchuk Yu. V. Hotovnist studentiv-lohopediv do profesiinoi diialnosti // Defektolohiia. 2004. №3. S. 41–44.

Fedorovych L.O. Kontseptualni zasady pidhotovky lohopeda do roboty z ditmy rannoho viku u vyshchykh navchalnykh zakladakh v umovakh intehratsii v yevropeiskyi osvitnii prostir // Naukovyi chasopys. Korektsiina pedahohika. № 12. 2012.S. 286-290.

Fedorovych L. O. Teoriia i praktyka pidhotovky maibutnikh pedahohiv lohopediv u vyshchykh navchalnykh zakladakh / L. O. Fedorovych // Imidzh suchasnoho pedahoha. 2005. № 6–7. S. 7–11.

Shakhovskaia S. N. Sovremennye tendentsyy v vuzovskoi podhotovke lohopedov / S. N. Sha-khovskaia // Lohoped v detskom sadu. 2007. № 8 (23). S. 5–9.


Повний текст: PDF
18 :: 14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована