ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Olena Gomonyuk

Анотація


Ключові компетентності є знанням про найефективніші способи досягнення мети; здатністю ухвалювати самостійні рішення й обстоювати власні погляди, дотримуватися вимог, прагнути до розуміння власних почуттів; адекватне розуміння бажань, очікувань і вимог інших людей; повага прав людини та її обов’язків, осмислення свого призначення, життєвих цілей, смислу життя й організації життєвого шляху. Формування ключових компетентностей майбутніх фахівців соціономічних профе¬сій у закладах вищої освіти передбачає розвиток загальнокультурної, комунікативної, психолого-педагогічної, інформаційно-комунікаційної та соціальної компетентностей.Спільною ознакою загальнокультурної компетентності для всіх видів професійної діяльності є культура спілкування, готовність до діалогу в полікультурному комунікативному просторі.Володіння комунікативними навичками, компетентністю у спілкуванні допомагає сучасному фахівцеві виявити себе освіченою, інтелігентною людиною, сприяє кар’єрному росту і розвитку власної особистості. Інформаційна компетентність майбутнього фахівця соціономічних професій перед-бачає здатність його орієнтуватися в інформаційному просторі, одержувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. Психолого-педагогічну компетентність можна представити як узгодженість знань та практичних умінь із реальною поведінкою, що демонструються фахівцем соціономічних професій у процесі діяльності.Соціальну компетентність майбутніх фахівців соціономічних професій можна визначити як комплексну, багатогранну характеристику особистості, що містить систему здібностей, особистісних рис, набутих знань, умінь і навичок, поєднання яких забезпечує формування готовності до ефективної взаємодії, здатності аналізувати, оцінювати ризики, приймати рішення у ситуації невизначеності з урахуванням інтересів, цілей і потреб власних та інших осіб, що не суперечать нормам і цінностям суспільства. Адже саме соціальна компетентність надає можливість зберегти власну унікальність, враховуючи соціальні норми, права та погляди інших людей.

Ключові слова: формування; ключові компетентності; майбутні фахівці; соціономічні професії; заклади вищої освіти.


Посилання


Wiemann J. M. Review essay : The many guises of communicative competence / J. M. Wiemann, J. J. Bradac // Journal of Language and Social Psychology. – 1985 – № 4. – S. 131–138.

Bondarenko O. M. Sut, funktsii i strukturni komponenty valeolohichnoi kompetentnosti studenta universytetu / O. M. Bondarenko // Valeolohiia: suchasnyi stan, napriamky ta perspektyvy rozvytku : [materialy III mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, kviten, 2007 r. / M-vo osvity i nauky Ukrainy, Kharkivskyi nats. un-t im. V. N. Karazina]. U 3-kh t. : [za red. prof. M. S. Honcharenko]. – Kharkiv, 2007. – T. 1. – S. 37–39.

Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy : [Biblioteka z osvitnoi polityky] / [Pid zah. red. O. V. Ovcharuk.]. – K. : “K.I.S.”, 2004. – 112 s.

Kraevskyi V. V. Osnovy obuchenyia. Dydaktyka y metodyka : [ucheb. posobye dlia stud. vyssh. ucheb. zavedenyi] / V. V. Kraevskyi, A. V. Khutorskoi. – M. : Akademyia, 2007. – 352 s.

Moiseiuk N.Ie. Pedahohika [Tekst]: navch. posibnyk / Nelia Yevtykhiivna Moiseiuk. – K., 2003. – 615 s.

Formuvannnia kliuchovykh zhyttievykh kompetentnostei u protsesi profilnoho navchannia [Tekst] / [uporiad. L.F. Pashko, N.N.Koriahina, O.P.Kovalenko, L.I.Symonenko]. – Poltava : POIPPO, 2009. – 148 s. Rezhym dostupu [http://poippo.pl.ua/file/book/Pashko%202009.pdf.

Zhumbei M.M. Formuvannia zahalnokulturnoi kompetentnosti maibutnikh menedzheriv turyzmu u protsesi profesiinoi pidhotovky. : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 – teoriia i metodyka profesiinoi osvity / M.M.Zhumbei.. DVNZ “Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka”. – Ivano-Frankivsk – 2016. – 22 s.

Mermann E. Kommunykatsyia y kommunykabelnost : prakt. rekom. dlia otkrytoi kommunykatsyy / E. Mermann ; per. s nem. [E. Y. Vysochynovoi]. – Kharkov : Humanytarnyi Tsentr, 2007. – 292, [2] s. – (Humanitarian centre), S.14.

Cherevko V.P. Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti menedzhera u protsesi profesiinoi pidhotovky: avtoref. dys. na zdob. nauk. stupenia kand. psykh. nauk: spets 10.00.07 “Pedahohichna ta vikova psykholohiia” / V.P.Cherevko. – K, 2001. – 20 s.

Kucheruk O. A. Metody formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti v protsesi dydaktychnoho dyskursu / Kucheruk O. A. // Visnyk ZhDU imeni Ivana Franka. – 2010. – № 53. – S. 77 – 81.

Balovsiak N. V. Formuvannia informatsiinoi kompetentnosti maibutnoho ekonomista v protsesi profesiinoi pidhotovky: dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04 / Balovsiak N. V. – Kyiv, 2006. – 334 s.

Doktorovych M. O. Formuvannia sotsialnoi kompetentnosti starshoho pidlitka z nepovnoi simi : avtoref. dys. …kand. ped. nauk : spets. 13.00.05 – sotsialna pedahohika / Maryna Oleksandrivna Doktorovych ; In-t problem vykhovannia APN Ukrainy. – Kyiv, 2007. – 20 s.

Lukianova M. Y. Psykholoho–pedahohycheskaia kompetentnost sotsyalnoho pedahoha y eho professyonalno znachymye lychnostnye kachestva [Tekst] / M. Y. Lukianova // Sotsialna pedahohika [zhurnal dlia sotsialnykh pratsivnykiv i sotsialnykh pedahohiv]. – 2007. – № 2. – S. 91–95.13. Ehorov D. E. Formyrovanye sotsyalnoi kompetentnosty studenta sredneho professyonalnoho uchebnoho zavedenyia v protsesse sotsyalnoho obrazovanyia: Dys. … kand. ped. nauk: 13.00.05. – Kazan, 2003. – 188 s.

Lisova N. I. Rozvytok psykholoho-pedahohichnoi kompetentnosti molodykh uchyteliv u systemi pisliadyplomnoi osvity : dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 “Teoriia i metodyka profesiinoi osvity” / Lisova Nataliia Ivanivna. – K., 2005. – 210 s.

Makarov S. V. Psykholoho–dydaktycheskye uslovyia y faktory formyrovanyia akmeolohycheskoi kompetentnosty kadrov upravlenyia : avtoref. dys. kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.13 – psykholohyia razvytyia, akeolohyia / Serhei Vyktorovych Makarov ; Ros. akad-ya hosud. sluzhby pry Prezydente Ros. federatsyy. – M., 2004. – 21 s.

Arhail M. Psykholohyia schastia / M. Arhail. – SPb. : Pyter, 2004. – 272 s.

Zymniaia Y. A. Pedahohycheskaia psykholohyia : [uchebn. dlia vuzov] / Y. A. Zymniaia. – M. : Lohos, 2003. – 384 s.

Shpychko, I. O. Osnovni pidkhody ta umovy rozvytku sotsialnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv sfery obsluhovuvannia [Tekst] / I.O.Shpychko. – Uzhhorod: Hoverla // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu : Seriia: Pedahohika. Sotsialna robota / hol. red. I.V. Kozubovska. – Uzhhorod: Hoverla, 2014. – Vyp. 30. – S. 193–195.


Повний текст: PDF
18 :: 14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована