СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА

Nina Zvierieva

Анотація


У статті йдеться про комунікативну культуру викладача як складник його фахової компетентності. З’ясовано підходи до визначення поняття “комунікативна культура” та здійснено аналіз її основних показників. Розкрито сучасні підходи до формування цього складного феномена. У процесі дослідження з’ясовано, що комунікативна культура викла-дача розглядається як складне особистісне утворення, синтез узаємопов’язаних якостей особистості (а саме: знань, умінь, навичок, способів організації комунікативної діяль¬ності), необхідних для якісного та ефективного спілкування зі студентами та розробку ефективних навчально-педагогічних ситуацій, створення єдиного якісно нового мовно-освітнього середовища. Педагогічна комунікація синхронно реалізує комунікативну, перцеп-тивну та інтерактивну функції, використовуючи при цьому всю сукупність вербальних, образотворчих, символічних і кінетичних засобів. На сучасному етапі найбільш дієвими підходами до формування комунікативної культури визначено компетентнісний та синергетичний.

Ключові слова: комунікація, культура, компетентність, підхід, система.


Посилання


Artpedahohichnyy slovnyk: navchalnyy posibnyk dlya studentiv fakultetu pochatkovoyi osvity. [avtory-uporyadnyky Almerot O.V. Biryuk L.YA.]. 512 s.

Baldynyuk D. I. Sistemnoye issledovaniye kul’tury obshcheniya pedagoga (teoreticheskiy aspekt) : avtoref. dis. … kand. ped. nauk: 13.00.01. Kiyev, 1989. 24 s.

Isayev I.F. Professional’no-pedagogicheskaya kul’tura prepodavatelya: ucheb. posob. dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy. – Moskva : Akademiya, 2002. 208 s.


Повний текст: PDF
18 :: 14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована